Otevírací doba

Kostel je pro veřejnost otevřen každý den od 7:00 hod. do 19:00 hod. 
V zimním období (od 1. října do 30. dubna od 7:00 hod. do 17:00 hod.).


Prosíme zájemce o prohlídku kostela a kostnice, aby termíny komentované prohlídky poutního areálu domlouvali
nejpozději 14 dnů předem prostřednictvím kontaktního formuláře (Oznámení o příjezdu)
anebo prostřednictvím ostatních kontaktů farnosti (telefonicky, e-mailem).
Komentované prohlídky provádíme pouze pro skupiny větší než 15 osob a to z toho důvodu, 
že zde není profesionální průvodcovská služba, ale průvodcovskou službu a komentované prohlídky zabezpečují kněží,
kteří zde provádí poutní či turistické skupiny ve svém volném času. 
V neděli a státní svátky turistické skupiny neprovádíme.

Prosíme všechny návštěvníky kostela a celého poutního areálu, aby se při návštěvě křtinského kostela řídili následujícími pokyny,
které platí ve všech kostelech pod správou Biskupství brněnského. 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOSTELA


Kostel je místem modlitby, vzácným odkazem našich předků a jedinečnou kulturní památkou. Všichni
návštěvníci kostela jsou srdečně vítáni, prosíme však, aby svým chováním respektovali jeho posvátný
charakter a zvláštní určení tohoto místa.

Uvnitř kostela je každý přítomný povinen zachovávat pokyny zodpovědných osob (kněze, kostelníka či
jimi pověřených osob) a ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Do kostela nemají přístup:
 osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či návykových a psychotropních látek
 osoby v nedostatečném, znečištěném či zapáchajícím oděvu
 osoby nerespektující základní hygienické a společenské normy a představující zdravotní či jiné
riziko pro ostatní účastníky bohoslužeb
 osoby se zvířaty vyjma slepeckých či asistenčních psů

V prostoru kostela není dovoleno:
 kouřit a konzumovat jakékoliv potraviny či nápoje
 rušit ostatní návštěvníky kostela žebráním, hlučným, agresivním či jinak nevhodným chováním
 konat prohlídky kostela během bohoslužeb a vstupovat do vyhrazených prostor
 prodávat jakékoliv zboží, rozdávat reklamní předměty nebo tiskoviny či konat jakoukoli propagaci
 poškozovat mobiliář kostela či samotný chrám
 narušovat posvátné ticho chrámu hlasitým hovorem, zpěvem, hrou na hudební nástroje apod.
(při vstupu do kostela je třeba vypnout zvonění mobilních telefonů)
 fotografovat osoby (účastníky bohoslužeb), a fotografovat interiér kostela za pomoci stativu
 pořizovat obrazový či zvukový záznam bez souhlasu místního faráře

Osoby nedodržující tento návštěvní řád budou vyzvány k opuštění prostoru kostela. V případě
vážného porušení ustanovení tohoto návštěvního řádu či nerespektování pokynů osob zodpovědných
za jeho dodržování bude věc předána do kompetence Policie ČR.

Děkujeme Vám za návštěvu.

V Brně dne 1. června 2017

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace