Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 05. 2024 do 26. 05. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Jindřich Kotvrda

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé kněze a dobrodince křtinského kostela
celebruje P. Kryštof J. Javůrek OFM. Cap.

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysly poutníků
celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí

Svatodušní
pondělí

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. František Nechvátal,
farář v Dražovicích

Úterý

Památka
Panny Marie
Matky Církve

Mše svatá Březina 18:00

Za dobrodince filiální kaple v Březině
Titulární slavnost filiální kaple

StředaČtvrtek

Svátek
Ježíše Krista,
nejvyššího
a věčného kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

Památka
sv. Heřmana Josefa,
kněze z premonstr. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota

Památka
sv. Řehoře VII.,
papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Za naše farní společenství
(mše svatá s nedělní platností)

Mše svatá Bukovinka 18:30

Na úmysl dárce
(mše svatá s nedělní platností)

Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pozořická pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Františka Zapletala,
živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti
celebruje R. D. Václav Hejč,
farář v Pozořicích

- Děkujeme všem farníkům a poutníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy
  na dnešní slavnost.
- Sbírka z dnešní mše svaté a všechny finanční dary, které jste dnes věnovali na opravy a údržbu
  našeho kostela, budou použity na zhotovení nových lavic a na opravu Hlavního oltáře.
  Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědrost.
- V neděli 12. a 19. května 2024 se v 15:00 hod. konají mimořádné komentované prohlídky
  křtinských varhan, na které Vás srdečně zveme. Vstupné na prohlídku je 200 Kč.
- Slavnost Panny Marie Matky Církve oslavíme v kapli v Březině mší svatou
  v úterý 21. května 2024 v 18:00 hod.
- Další poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  26. května 2024 - Pozořická pouť               9. června 2024 - Vyškovská pouť
  29.-30. června 2024 - Hanácká a Sloupská pouť
- 4. ročník hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek otevřeme 26. května 2024 v 17:00 hod.
  V programu vystoupí varhaník brněnské katedrály Petr Kolař, a tenorista Richard Kolař.
  Vstupné je dobrovolné.
- I nadále je možné adoptovat si píšťaly ze křtinských varhan na internetových stránkách
  www.varhanyprokrtiny.cz. 
  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace