Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 05. 2024 do 19. 05. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysly poutníků

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelého P. Víta M. Červenku O.Praem.
1. výročí úmrtí (+15.5.2023)

Mše svatá Křtiny 10:30

1.) Za poutníky a za sdělovací prostředky v rukách křesťanů
    v 58. Světový den modliteb za média
2.) Na úmysly poutníků
    celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
    sídelní biskup brněnský

Pondělí

Památka
Panny Marie
Fatimské

Mše svatá Bukovinka 14:00

Mše svatá s pohřebními obřady
paní Cecilie Havelkové z Bukovinky 

Mše svatá Březina 18:00

1.) Na úmysly poutníků
2.) Za živou a zemřelou rodinu Malíkovu
    celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.
   

Úterý

Svátek
sv. Matěje, apoštola

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Rozálii a její rodinu

StředaČtvrtek

Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné a trpící naší farnosti

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za naše farní společenství

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Alžbětu
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota

Vigilie
Seslání
Ducha Svatého

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje Mons. Václav Slouk

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysly poutníků
celebruje Mons. Jiří Mikulášek
+ po mši svaté světelný průvod

Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Jindřich Kotvrda

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé kněze a dobrodince křtinského kostela
celebruje P. Kryštof J. Javůrek OFM. Cap.

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysly poutníků
celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- V neděli 12. a 19. května 2024 se v 15:00 hod. konají mimořádné komentované prohlídky
  křtinských varhan, na které Vás srdečně zveme. Vstupné na prohlídku je 200 Kč.
- Zveme všechny farníky a poutníky v pondělí 13. května 2024 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou.  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Generální úklid křtinského kostela se bude konat ve čtvrtek 16. května 2024 od 17:00 hod.
  Prosíme o pomoc s úklidem kostela.
- Hlavní pouť se v naší farnosti koná ve dnech 18. - 20. května 2024.
  Hlavní poutní mši svatou na Hlavní pouti v neděli 19. května 2024 v 10: 30 hod.
  bude celebrovat novoříšský opat Marian R. Kosík O. Praem.
- Slavnost Panny Marie Matky Církve oslavíme v kapli v Březině mší svatou
  v úterý 21. května 2024 v 18:00 hod.
- Další poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  26. května 2024 - Pozořická pouť               9. června 2024 - Vyškovská pouť
- 4. ročník hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek otevřeme 26. května 2024 v 17:00 hod.
  V programu vystoupí varhaník brněnské katedrály Petr Kolař, a tenorista Richard Kolař.
  Vstupné je dobrovolné.
- I nadále je možné adoptovat si píšťaly ze křtinských varhan na internetových stránkách
  www.varhanyprokrtiny.cz. 
  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace