Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 05. 2024 do 12. 05. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
velikonoční

Orelská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za naše farní společenství
+ po mši svaté farní kavárna

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje R. D. Metoděj J. Lajčák O. Praem.,
administrátor ŘKF Křtiny

Pondělí

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa

Památka
Panny Marie,
Prostřednice
všech milostí

Brněnská pěší pouť

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
emeritní generální vikář brněnské diecéze

Čtvrtek

Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za naše farní společenství

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za mír ve světě
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 8:00

Za živé a zemřelé poutníky z Hulína

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Březina 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
(mše svatá s nedělní platností)

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za nemocné a trpící
(mše svatá s nedělní platností)

Mše svatá Křtiny 18:30

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Petr Hošek,
farář a děkan ve Šlapanicích,
+ po mši svaté světelný průvod

Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysly poutníků

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelého P. Víta Martina Červenku O.Praem. 
1. výročí úmrtí (+15.5.2023)

Mše svatá Křtiny 10:30

1.) Za poutníky a za sdělovací prostředky v rukách křesťanů
     v 58. Světový den modliteb za média
2.) Na úmysly poutníků
    celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
    sídelní biskup brněnský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- V neděli 5. května 2024 se při všech mších svatých v křtinské farnosti koná vyhlášená sbírka
  na pronásledované křesťany a na pomoc všem potřebným.
- V úterý 7. května 2024 v 18:00 hod. se ve farním sálu ve Křtinách uskuteční pravidelné
  setkání farního společenství.  
- Úklid křtinského kostela se bude konat ve čtvrtek 16. května 2024 od 17:00 hod.
  Prosíme o pomoc s úklidem kostela.
- Hlavní pouť se v naší farnosti koná ve dnech 18. - 20. května 2024.
  Hlavní poutní mši svatou na Hlavní pouti v neděli 19. května 2024 v 10: 30 hod.
  bude celebrovat novoříšský opat Marian R. Kosík O. Praem.
- Další poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
   8. května 2024 - Brněnská pěší pouť
  11. - 12. května 2024 - 1. jarní pouť
  13. května 2024 - Fatimská pobožnost v Březině
  18. - 20. května 2024 - Hlavní pouť
  21. května 2024 - Titulární slavnost filiální kaple v Březině
  26. května 2024 - Pozořická pouť
- 4. ročník hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek otevřeme 26. května 2024 v 17:00 hod.
  V programu vystoupí Petr Kolař, dómský varhaník brněnské katedrály. Vstupné je dobrovolné. 
  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace