Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 28. 04. 2024 do 05. 05. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
velikonoční

Hasičská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

Pondělí

Památka
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá s pohřebními obřady
pana Vlastimila Duška z Březiny

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Jiřího

Středa

Výročí benedikce kostela
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé kněze, farníky, a poutníky
celebruje R. D. František Dostál,
farář a děkan v Hranicích na Moravě

Čtvrtek

Památka přenesení
ostatků sv. Norberta

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání pro premonstrátský řád

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Svátek
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Alenu Meluzínovu a manžela
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

za živou a zemřelou rodinu Dragounovu,
Kolačných, Wernerovu, Kraifovu a Kahounovu

Svatba Křtiny 12:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje P. Ignác Majvald OFM,
výpomocný duchovní ve farnosti Brno - Husovice

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
(mše svatá s nedělní platností)

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za naše farní společenství
(mše svatá s nedělní platností)

Neděle

6. neděle
velikonoční

Orelská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za naše farní společenství
+ po mši svaté farní kavárna

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy Orla - Župy Sedlákovy
celebruje R. D. Metoděj J. Lajčák O. Praem.,
administrátor ŘKF Křtiny

- V neděli 28. dubna 2024 v 10:30 hod. se ve Křtinách bude konat Hasičská pouť,
  kterou bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- Ve středu 1. května 2024 se ve Křtinách v 10:30 hod. uskuteční mše svatá
  u příležitosti 274. výročí benedikce křtinského kostela
  a přenesení sochy Panny Marie Křtinské na Hlavní oltář nově postaveného kostela.
  Mši svatou bude daný den celebrovat R. D. František Dostál, děkan a farář v Hranicích.
- V sobotu 4. května 2024 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- V neděli 5. května 2024 se uskuteční ve Křtinách Orelská pouť. 
- U mší svatých v neděli 5. května 2024 a mších svatých s nedělní platností 4. května 2024
  se uskuteční ohlášená sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným.
- Další poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
   8. května 2024 - Brněnská pěší pouť
  11. - 12. května 2024 - 1. jarní pouť
  13. května 2024 - Fatimská pobožnost v Březině
  18. - 20. května 2024 - Hlavní pouť
  21. května 2024 - Titulární slavnost filiální kaple v Březině
  26. května 2024 - Pozořická pouť
  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace