Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 04. 2024 do 28. 04. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františka Pořízka, manželku, syna,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii a Josefa Tesařovy a rodiče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Františka Maslana, za živou a zemřelou rodinu

Pondělí

Slavnost
posvěcení kostela
Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny stavitelé kostela, farníky, poutníky,
kněze a dobrodince

Úterý

Svátek
sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

Středa

Památka
obrácení sv. Augustina,
biskupa

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Klusákovou,
Cupákovou, Matalovou a Pořízkovou

Čtvrtek

Svátek
sv. Marka,
evangelisty

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za mír ve světě

Pátek

Památka
sv. Ludolfa,
biskupa a mučedníka
z premonstrát. řádu

Sobota
Mše svatá Březina 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
(mše svatá s nedělní platností)

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za Marii Janíkovu, manžela a rodiče
(mše svatá s nedělní platností)

Neděle

5. neděle
velikonoční

Hasičská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

- Ve dnech 26. a 27. dubna 2024 se uskuteční v rámci našich farních pastoračních aktivit
  farní výlet (pouť) do Olomouce. Odjezd z Vyškova v pátek v 9:04, návrat v sobotu v 19:30.
  Cena zájezdu je 1000 Kč, děti a mládež naší farnosti 750 Kč.
- V neděli 28. dubna 2024 v 10:30 hod. se ve Křtinách bude konat Hasičská pouť,
  kterou bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- Ve středu 1. května 2024 se ve Křtinách v 10:30 hod. uskuteční mše svatá
  u příležitosti 274. výročí benedikce křtinského kostela
  a přenesení sochy Panny Marie Křtinské na Hlavní oltář nově postaveného kostela.
  Mši svatou bude daný den celebrovat R. D. František Dostál, děkan a farář v Hranicích.
- V neděli 5. května 2024 se uskuteční ve Křtinách Orelská pouť. 
- Slavnost 1. svatého přijímání se v naší farnosti uskuteční ve Křtinách
  v neděli 16. června 2024 u mše svaté v 10:30 hod. Prosíme o modlitby za děti,
  které v tento den poprvé přijmou Ježíše přítomného v Eucharistii do svého srdce. 
- Výzva ke konkrétní podpoře donátorství farností. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace