Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 04. 2024 do 21. 04. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla a Marii Horáčkovy

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování za dar nového života
s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Václava Meluzína a manželku

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Bigoni, Francaise,
Laštovkovu, Kylarovu, Marečkovu a Rezkovu

Středa
Mše svatá Křtiny 14:00

Mše svatá s pohřebními obřady paní Marie Grimové ze Křtin

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Jindřišku Zedníčkovu
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

4. neděle
velikonočníMše svatá Bukovinka 7:30

Za Františka Pořízka, manželku, syna,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii a Josefa Tesařovy a rodiče

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Františka Maslana, za živou a zemřelou rodinu

- Ve dnech 26. a 27. dubna 2024 se uskuteční v rámci našich farních pastoračních aktivit
  farní výlet (pouť) do Olomouce.
  Prosíme, abyste se nahlašovali v sakristii, telefonicky, mailem, nejpozději do 18. dubna 2024.
  Cena zájezdu je 1000 Kč, děti a mládež naší farnosti 750 Kč.
- V neděli 28. dubna 2024 v 10:30 hod. se ve Křtinách bude konat Hasičská pouť,
  kterou bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- Slavnost 1. svatého přijímání se v naší farnosti uskuteční ve Křtinách
  v neděli 16. června 2024 u mše svaté v 10:30 hod. Prosíme o modlitby za děti,
  které v tento den poprvé přijmou Ježíše přítomného v Eucharistii do svého srdce.  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace