Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 04. 2024 do 14. 04. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
velikonoční

Svátek Božího
milosrdenství

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za naše farní společenství

Mše svatá Březina 9:00

Za Janu Malíkovu, Františka a Anežku Malíkovy,
a za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Boží milosrdenství pro zemřelé děvčata,
za zraněné mladé lidi,
za jejich příbuzné a přátelé
(tragická událost na Slovensku: Spišská Kapitula, DSM)
Po mši svaté farní kavárna ve farním sálu

Pondělí

Slavnost
Zvěstování Páně

Mše svatá Křtiny 18:00

Za dar záchrany života, obrácení a spásy
pro sestru Zorayu ter Beekovu

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Josefa Hroudného, dvoje rodiče,
za živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek

Památka
sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za dary Ducha Svatého

Pátek
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá s posledním rozloučením pana Karla Drahovzala z Březiny

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

3. neděle
velikonočníMše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla a Marii Horáčkovy

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování za dar nového života
s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Václava Meluzína a manželku

- V neděli 7. dubna 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) koná vyhlášená sbírka na charitativní účely.
  Děkujeme za Vaše milodary na tuto sbírku.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 v 18:00 ve farním sálu.
  Prosíme členy PRF, pokud jim to okolnosti dovolí, aby se účastnili tohoto setkání.
- Prosíme o pomoc s úklidem farního kostela ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 17:00 hod.
- Ve dnech 26. a 27. dubna 2024 se uskuteční v rámci našich farních pastoračních aktivit
  farní výlet (pouť) do Olomouce.
  Prosíme, abyste se nahlašovali v sakristii, telefonicky, mailem, nejpozději do 18. dubna 2024.
  Cena zájezdu je 1000 Kč, děti a mládež naší farnosti 750 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace