Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 31. 03. 2024 do 07. 04. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Březina 9:00

Za živé a zemřelé občany a občanky z Březiny a Proseče,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Křtiny 10:30

Za naše farní společenství

Pobožnost Křtiny 15:00

Slavnostní modlitba nešpor spojena s adorací,
po ní agapé ve farním sálu

Pondělí

Pondělí
velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za naše farní společenství

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování Bohu za dar života
s prosbou o posilu do dalších let

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého křtinského duchovního správce 
R. D. Tomáše Prnku

Úterý
Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na poděkování za uzdravení

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Marii

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Juliánu
+ od 17:00 svátost smíření a adorace

Sobota

1. sobota
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Marcel Javora, farář v Brně-Komíně

Neděle

2. neděle
velikonoční

Svátek Božího
milosrdenstvíMše svatá Bukovinka 7:30

Za naše farní společenství

Mše svatá Březina 9:00

Za Janu Malíkovu, a za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za naše farní společenství

- Žehnání velikonočních pokrmů se uskuteční v neděli 31. března 2024 po každé mši svaté.
- Děkujeme všem farníkům, kteří se aktivně podíleli na přípravě velikonočních svátků.
- Za členy Pastorační rady farnosti Křtiny byli k dnešnímu dni 31. březnu 2024
  po řádné volbě a jmenování s platností na dobu 5 let ustanoveni:
  Tereza Drápelová, Pavel Horáček st., Eva Klímová, Petr Palíšek Zapletal,
  Marie Zapletalová, Martin Zouhar st., Jana Zouharová ml.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 9. dubna 2024 v 18:00 ve farním sálu.
  Prosíme členy PRF, pokud jim to okolnosti dovolí, aby se účastnili tohoto setkání.
- V sobotu 6. dubna 2024 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- V neděli 7. dubna 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) koná vyhlášená sbírka na charitativní účely.
  Děkujeme za Vaše milodary na tuto sbírku.
- Ve dnech 26. a 27. dubna 2024 se uskuteční v rámci našich farních pastoračních aktivit
  farní výlet (pouť) do Olomouce.
  Prosíme, abyste se nahlašovali v sakristii, telefonicky, mailem, nejpozději do 18. dubna 2024.
  Cena zájezdu je 1000 Kč, děti a mládež naší farnosti 750 Kč.
- Přejeme Vám všem požehnané Velikonoce

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace