Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 03. 2024 do 31. 03. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Květná
neděle

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Růženu Rozmanovu a manžela

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu Žampachovu a Opletalovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování za 85 let života, zemřelého manžela,
rodinu Zouharovu a Žemlovu
mše svatá začíná v kapli sv. Anny (průvod)

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou děti a mládež)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. svátost smíření před Velikonocemi

Čtvrtek

Zelený čtvrtek

Mše svatá Křtiny 18:00

Za biskupy, kněze, jáhny, za nová kněžská a řeholní povolání
+ po skončení tichá adorace v Getsemanské zahradě do 20:00 hod.

Pátek

Velký pátek

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Pobožnost Křtiny 14:30

Křížová cesta v ambitech

Velkopáteční obřady Křtiny 18:00

Velkopáteční obřady
+ po skončení obřadů tichá adorace u Božího hrobu do 20:00 hod.

Sobota

Bílá sobota

Vigilie
Zmrtvýchvstání Páně

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Mše svatá Křtiny 19:30

Za dobrodince a lidi dobré vůle
Obřady Bílé soboty začínají v ambitech

Neděle

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Březina 9:00

Za živé a zemřelé občany a občanky z Březiny a Proseče,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Křtiny 10:30

Za naše farní společenství

Pobožnost Křtiny 15:00

Slavnostní modlitba nešpor spojena s adorací,
po ní agapé ve farním sálu

- Mše svaté na Velikonoční pondělí (1. dubna 2024) budou slouženy ve stejných časech,
  jako v neděli: 7:30 Bukovinka, 9:00 Březina, 10:30 Křtiny.
- V neděli 17. března 2024 proběhly volby do Pastorační rady farnosti (PRF).
  Za členy PRF byli zvoleni: Pavel Horáček st. (44 hlasů), Eva Klímová (42 hlasů),
  Martin Zouhar st. (38 hlasů), Marie Zapletalová (31 hlasů). 
  Složení nové PRF (včetně jmenovaných členů) bude ohlášeno v neděli 31. března 2024.
- Předvelikonoční zpovídání se koná ještě ve Křtinách v tyto dny:
  v neděli 24. března 2024 od 17:00 hod. do 18:00 hod.
  ve středu 27. března 2024 od 17:00 hod. do 18:00 hod. 
- Prosíme Vás, abyste se zapsali do rozpisu služeb, které je potřebné obsadit
  v průběhu Velikonočního Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota).
  Rozpis služeb naleznete v kostele na nástěnce u východu z kostela.
- Žehnání velikonočních pokrmů bude v neděli po každé mši svaté.
- Povzbuzujeme k účasti na velikonočních obřadech a bdění na modlitbách.
- Přejeme Vám všem požehnané Velikonoce

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace