Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 03. 2024 do 24. 03. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Dvořákovy, syny a dceru,
a za rodiče Valehrachovy

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelé rodiče Drábkovy, prarodiče
a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Aloise Novotného

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou senioři za nemocné a trpící)

Pondělí
Úterý

Slavnost
sv. Josefa,
snoubence
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Josefa Králíka, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za spolužáky ročník 1943

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za naše farní společenství

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za naše farní společenství
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

Květná
neděle

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Růženu Rozmanovu a manžela

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu Žampachovu a Opletalovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Jindřišku Zouharovu
mše svatá začíná v kapli sv. Anny (průvod)

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou děti a mládež)

- V neděli 17. března se po mši svaté uskuteční volby do Pastorační rady farnosti (PRF).
- Další setkání farní synodální skupinky se uskuteční 19. března 2024 v 18:00 na faře ve Křtinách. 
- Na Květný pátek 22. března 2024 se koná ve Sloupu v Moravském krasu Hlavní sloupská pouť.
  Hlavní mše svatá bude sloužena v 10:30 hod. Program pouti je zveřejněn na nástěnkách naší farnosti.
- Předvelikonoční zpovídání:
  Březina 20. března 2024 od 16:30 hod.,
  Bukovinka 21. března 2024 od 16:30 hod.
  Křtiny pátek 22. března 2024 od 17:00 hod., neděle 24. března 2024 od 17:00 hod.,
  středa 27. března 2024 od 17:00 hod.
- Prosíme Vás, abyste se v průběhu nejbližších dvou týdnů zapsali do rozpisu služeb,
  které je potřebné obsadit v průběhu Velikonočního Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota).
  Rozpis služeb naleznete v kostele na nástěnce u východu z kostela.
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace