Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 03. 2024 do 17. 03. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za bratra

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za 40 let manželství
s prosbou o požehnání do dalších let

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou děti a mládež))

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 18:00

Za uzdravení Bohumila

Čtvrtek
Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za naše farní společenství
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření
+ po mši svaté přednáška ve farním sálu v rámci duchovní obnovy

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce
+ po mši svaté přednáška ve farním sálu v rámci duchovní obnovy

Neděle

5. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Dvořákovy, syny a dceru,
a za rodiče Valehrachovy

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelé rodiče Drábkovy, prarodiče
a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Aloise Novotného

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou senioři za nemocné a trpící)

- V neděli 17. března se po mši svaté uskuteční volby do Pastorační rady farnosti (PRF).
  V přechozí neděle jste měli možnost navrhnout kandidáty na členy PRF, odevzdaných bylo 142 hlasů
  a navrženo 39 lidí, kteří dostali alespoň 1 hlas. Dnes předkládáme seznam kandidátů do PRF,
  které je možné příští neděli volit v rámci voleb. PRF bude mít celkem 7 členů (4 voleni, 3 jmenováni). 
  Pavel Horáček, Václav Klíma, Eva Klímová, Karel Kocman, Augustin Magula, Jiří Pinďák st.,
  Petr Palíšek Zapletal, Marie Zapletalová, Stanislav Zedníček, Martin Zouhar. 
- Úklid farního kostela ve Křtinách se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 17:00 hod.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 15.-16. března 2024
  a povede jí A. R. D. Petr Pavel Severin O. Praem., převor premonstrátského kláštera v Nové Říši.
- Další setkání farní synodální skupinky se uskuteční 19. března 2024 v 18:00 na faře ve Křtinách. 
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace