Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 03. 2024 do 10. 03. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Dorith Stehlíkovu

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Na daný úmysl

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vede kněz za nová kněžská a řeholní povolání)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za rodinu Petrákovu

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelou Vandu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu,
Vandasovu, Kaiserovu a Dymákovu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Jozefa Lajčáka

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

4. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za bratra

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za 40 let manželství
s prosbou o požehnání do dalších let

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vedou děti a mládež)

- V neděli 25. února 2024 a 3. března 2024 probíhá 1. kolo voleb do Pastorační rady farnosti.
  Prosíme, abyste po mši svaté do urny vložili papír, na který napíšete 3 osoby z naší farnosti,
  které by bylo dle vašeho názoru vhodné oslovit, aby se stali členy budoucí Pastorační rady farnosti.
  Každý může daný seznam se třemi jmény vhodit do připravené urny jenom jednou.
  Navržený člen do PRF má mít minimálně 18 let, horní hranice není stanovena (doporučení je max. 75 let),
  má být z naší farnosti, nebo i z cizí farnosti, pokud se zde pravidelně účastní farních aktivit a bohoslužeb.
  Na seznam kandidátů nepsat ty lidi, kteří sice na území naší farnosti bydlí,
  ale účastní se farního života v jiné farnosti.
- V úterý 5. března 2024 společně s farní koordinátorkou církevní synody paní Kamilou Drápelovou
  svoláváme na setkání farního společenství všechny farníky, kteří se v první části synody setkávali
  v synodálních skupinkách. Prosím, přijďte na setkání, které se uskuteční od 18:00 hod. na faře ve Křtinách. 
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 15.-16. března 2024
  a povede jí A. R. D. Petr Pavel Severin O. Praem., převor premonstrátského kláštera v Nové Říši.  
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace