Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 18. 02. 2024 do 25. 02. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Dostálovy, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za dar života
s prosbou o požehnání do dalších let

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Irenu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Svátek
Stolce sv. Petra,
apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Vandu Strýčkovu

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za naše farní společenství

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá spojena s pohřebními obřady
pana Jaroslava Zachrdly z Blanska

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

2. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaromíra Pořízka a rodiče

Mše svatá Březina 9:00

Za Ladislava Malíka, Richarda Ševčíka,
rodinu Malíkovu a Zajícovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

  AKTUALIZOVANÉ OHLÁŠKY - změna v pátek kvůli pohřbu
- V neděli 25. února 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka Haléř sv. Petra.
  Výnos z této sbírky Svatý otec František věnuje těm potřebným, kteří prožívají různé
  druhy neštěstí, válek, živel­ných katastrof, na pomoc uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 15.-16. března 2024
  a povede jí A. R. D. Petr Pavel Severin O. Praem., převor premonstrátského kláštera v Nové Říši.  
- Výše daru na opravu figurek z křtinského betléma (adopce - Lázeňský pobyt v restaurátorské dílně)
  je 1600 Kč. Prosíme všechny mecenáše, kteří se přihlásili do adopce o uhrazení daru
  do konce února 2024. Ještě jednou srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste si adoptovali
  některou betlémskou figurku.  
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace