Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 02. 2024 do 18. 02. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Vladimíra a Františku Grecovy,
dvoje rodiče a sourozence

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Ondrovy a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Koukolovu a Springhet

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na daný úmysl

Středa

Popeleční
středa

Mše svatá Březina 17:00

Za obrácení hříšníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za naše farní společenství

Mše svatá Bukovinka 19:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Veroniku

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu a Panně Marii za ochranu
pro rodinu Kovářovu a Farlíkovu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za manžele Opletalovy

Neděle

1. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Dostálovy, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za dar života
s prosbou o požehnání do dalších let

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

- V neděli 11. února 2024 se u všech mší svatých bude udělovat svátost pomazání nemocných.
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 13. února 2024 v 18:00 hod. na faře ve Křtinách. 
- Ve středu 14. února 2024 začíná doba postní. Využijme tuto liturgickou dobu ke ztišení
  a k soukromé modlitbě. Doporučujeme modlitbu bolestného růžence a křížové cesty.
  Nezapomínejme na to, že Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi
  jedinými dny přísného postu. V tyto dny je dovoleno věřícím nasytit se pouze
  jedním hlavním – bezmasým – jídlem a z ostatních jídel citelně ubrat.
- V pátek 16. února 2024 v 19:00 hod. proběhne na faře ve Křtinách zkouška Scholy.
- Další komentovaná prohlídka křtinských varhan s výkladem historie a hudebními ukázkami
  se uskuteční v sobotu 17. února 2024 v 15:00 hod. Cena vstupného je 200 Kč.  
- V neděli 18. února 2024 po mši svaté v Březině se bude konat zkouška Scholičky.
- Výše daru na opravu figurek z křtinského betléma (adopce - Lázeňský pobyt v restaurátorské dílně)
  je 1600 Kč. Prosíme všechny mecenáše, kteří se přihlásili do adopce o uhrazení daru
  do konce února 2024. Ještě jednou srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste si adoptovali
  některou betlémskou figurku.  
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace