Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 28. 01. 2024 do 04. 02. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelého Jana

Mše svatá Březina 9:00

Za bratra a na poděkování Bohu za dar manželství

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra a jeho rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
mše svatá pro děti a mládež naší farnosti

Středa

Památka
sv. Jana Boska,
kněze

Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Martinu
+ od 16:30 hod. svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na daný úmysl

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za naše farní společenství
+ od 16:30 hod. svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Slavnost Uvedení
Páně do Chrámu
(Hromnice)

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za dar povolání
k řeholnímu životu
od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Víta

Neděle

5. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Karla Horáčka, manželku,
rodinu Horáčkovu a Jelínkovu

Mše svatá Březina 9:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Aloise Buchtu
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

- Prosíme o pomoc s generálním úklidem křtinského farního kostela po Vánocích
  (čtvrtek, 1. února 2024 prosíme o pomoc děti a mládež od 16:15 hod, dospělí od 17:00 hod.).
- Svatoblažejské požehnání budeme udělovat příští neděli po mši svaté.
- Výše daru na opravu figurek z křtinského betléma (adopce - Lázeňský pobyt v restaurátorské dílně)
  je 1600 Kč. Prosíme všechny mecenáše, kteří se přihlásili do adopce o uhrazení daru
  do konce února 2024. Ještě jednou srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste si adoptovali
  některou betlémskou figurku.
- Děkujeme všem, kteří finančně podpořili finančními dary život naší farnosti v roce 2023.
  Pokud byste chtěli jakýmkoliv finančním darem přispět na opravy kostela,
  na život farního společenství i v roce 2024, neváhejte mě osobně kontaktovat.
  Pro dárce můžeme také vystavit potvrzení o daru, které si následně můžete vyzvednout na faře.
- Další komentované prohlídky křtinských varhan s výkladem historie a hudebními ukázkami
  se uskuteční 17. února 2024, 16. března 2024, 20. dubna 2024 a 25. května 2024.
  Cena vstupného je 200 Kč.
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace