Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 01. 2024 do 28. 01. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
v mezidobí

Neděle
Božího Slova

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Malíkovy a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Antonína Jančíka, živou a zemřelou rodinu
Učňovu a Jančíkovu, a za duše v očistci

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa

Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za jednotu křesťanů

Čtvrtek

Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za rodiče Grecovy a Rozmanovy

Pátek

Památka
sv. Timoteje a Tita,
biskupů

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá s posledním rozloučením
pana Miroslava Urbánka ze Křtin

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Neděle

4. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za naše farní společenství

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého Jana

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra a jeho rodinu

- Od 18. ledna 2024 do 25. ledna 2024 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu, č. 031 - za jednotu křesťanů.
- 21. ledna 2024 slavíme neděli Božího slova. Měli bychom si uvědomit vážnost Božího slova,
  které je aktuální pro člověka žijícího v jakékoliv době.
  Děkujeme všem, kteří jste zareagovali na výzvu z minulé neděle
  a přinesli jste s sebou na nedělní mši svatou jakoukoliv verzi Písma Svatého.
- V neděli 21. ledna 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka na Bibli (Biblický apoštolát).
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2024 od 8:30 hod.
- Druhé setkání Kurz spolupracovníků ve farnosti se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024
  od 8:30 hod. na Zámku v Blansku.
- Děkujeme všem, kteří finančně podpořili finančními dary život naší farnosti v roce 2023.
  Pokud byste chtěli jakýmkoliv finančním darem přispět na opravy kostela,
  na život farního společenství i v roce 2024, neváhejte mě osobně kontaktovat.
  Pro dárce můžeme také vystavit potvrzení o daru, které si následně můžete vyzvednout na faře.
- Další komentované prohlídky křtinských varhan s výkladem historie a hudebními ukázkami
  se uskuteční 17. února 2024, 16. března 2024, 20. dubna 2024 a 25. května 2024.
  Cena vstupného je 200 Kč.
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace