Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 01. 2024 do 21. 01. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaroslava a Gabrielu Šenkovy,
a za zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Maria a Marii Giuriato, za Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Marcelu

Středa

Památka
sv. Antonína, opata

Mše svatá Březina 15:00

Mše svatá s posledním rozloučením
paní Milady Kvíčalové z Březiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro spolubratra Petra

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za zemřelého Jana Strýčka

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Šebastiánu
od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Šebastiána, mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

3. neděle
v mezidobí

Neděle
Božího Slova

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 9:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Antonína Jančíka, živou a zemřelou rodinu
Učňovu a Jančíkovu, a za duše v očistci

- Od 18. ledna 2024 do 25. ledna 2024 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu, č. 031 - za jednotu křesťanů.
- 21. ledna 2024 slavíme neděli Božího slova. Měli bychom si uvědomit vážnost Božího slova,
  které je aktuální pro člověka žijícího v jakékoliv době. Chceme Vás poprosit, abyste budoucí
  neděli na mši svatou přinesli s sebou do kostela jakoukoliv verzi Písma Svatého.
- V neděli 21. ledna 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka na Bibli.
- Dne 20. ledna 2024 v 15:00 hod. se uskuteční první komentovaná prohlídka křtinských varhan.
  Cílem těchto komentovaných prohlídek je seznámit návštěvníky s historií varhan i s historií
  křtinských varhan. Prohlídka bude zakončena minikoncertem nebo hudební ukázkou.
  Cena komentované prohlídky varhan je 200 Kč. Majitelé volných vstupenek z adopce píšťal
  mohou svou vstupenku na koncert využít také jako volnou vstupenku na tuto prohlídku.
  Doporučujeme zájemcům o prohlídku přihlašovat se prostřednictvím příjezdového formuláře
  na farních stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Další termíny prohlídek varhan jsou:
  17. února 2024, 16. března 2024, 20. dubna 2024 a 25. května 2024. 
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz
  si pořád můžete adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu,
  ale finančním darem také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.
 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace