Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 01. 2024 do 14. 01. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svátek
Křtu Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelé rodiče Beránkovy, syna, dceru,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Buchtovy, Kučerovy,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za dar zdraví a požehnání pro rodiče

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za manžele Markétu a Milana Bezroukovy,
rodiče, bratra a za duše v očistci

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za mír ve světě

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na daný úmysl
od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaroslava a Gabrielu Šenkovy,
a za zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Maria a Marii Giuriato, za Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

- V roce 2023 bylo ve křtinské farnosti pokřtěno 33 dětí.
  Svátost manželství uzavřelo 14 manželských párů.
  Pohřbených bylo 8 osob. 
- U východu z kostela se můžete zakoupit nové vánoční číslo zpravodaje Pozdrav ze Křtin.
- Zveme všechny členy farnosti na Formační kurs pro spolupracovníky ve farnostech,
  který začíná v Blansku 13. ledna 2024. Další setkání se uskuteční 27. ledna, 17. února
  a 2. března, vždy od 8:30 hod. do 12:30 hod.
- Dne 20. ledna 2023 v 15:00 hod. se uskuteční první komentovaná prohlídka křtinských varhan.
  Cílem těchto komentovaných prohlídek je seznámit návštěvníky s historií varhan i s historií
  křtinských varhan. Prohlídka bude zakončena minikoncertem nebo hudební ukázkou.
  Cena komentované prohlídky varhan je 200 Kč. Majitelé volných vstupenek z adopce píšťal
  mohou svou vstupenku na koncert využít také jako volnou vstupenku na tuto prohlídku.
  Doporučujeme zájemcům o prohlídku přihlašovat se prostřednictvím příjezdového formuláře
  na farních stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Další termíny prohlídek varhan jsou:
  17. února 2024, 16. března 2024, 20. dubna 2024 a 25. května 2024. 
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz
  si pořád můžete adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu,
  ale finančním darem také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.
 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace