Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 12. 2023 do 24. 12. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Oldřicha Franka, dceru Michaelu a manžela,
za rodinu Hrubou a Frankovu

Mše svatá Březina 9:00

Za Jaroslavu Vašíčkovu a Petra Bielčíka

Mše svatá Křtiny 10:30

Za současné i bývalé členy Junáka Křtiny
+ při mši svaté předání betlémského světla

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl
+ předvánoční zpovídání od 16:15 hod.

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ předvánoční zpovídání od 16:15 hod.

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 16:30 adorace a předvánoční zpovídání

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:00

Na daný úmysl
rorátní mše svatá

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelou Marii
+ při mši svaté předání betlémského světla

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za farníky

Neděle

4. neděle
adventní

    (večer)
Vigilie slavnosti
Narození Páně

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Štefana Pinďáka a jeho rodiče

Mše svatá Křtiny 16:00

Na vlastní úmysl
mše svatá zvláště pro děti a rodiče

Mše svatá Křtiny 22:00

Za farníky

- Povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých.
  Letos se konají rorátní mše svaté v sobotu 7:00 hod. 9.12. v Bukovince, 16.12. v Březině
  a 23.12. ve Křtinách.
- Předvánoční zpovídání v křtinské farnosti:
  Křtiny: pátek 15. prosince 2023 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
              neděle 17. prosince 2023 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
              pátek 22. prosince 2023 - od 16:30 hod. do 17:45 hod.
              sobota 23. prosince 2023 - od 16:00 hod. do 16:45 hod.
  Březina: středa 20. prosince 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
  Bukovinka: čtvrtek 21. prosince 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Předvánoční zpovídání v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
  Jedovnice: sobota 16. prosince 2023 - od 9:30 hod. do 11:30 hod.
  Blansko: neděle 17. prosince 2023 - od 14:30 hod. do 17:00 hod.
- V sobotu 23. prosince 2023 od 8:15 hod. se uskuteční ve farním kostele ve Křtinách brigáda
  (úklid kostela a zdobení vánočních stromků) před vánočními svátky.
  Předem děkujeme za pomoc s úklidem a přípravou na Vánoce.
- Autobus na mši svatou do Křtin, slouženou 24. prosince 2023 ve 22:00 hod. z Vigilie slavnosti
  Narození Páně, pojede z Bukovinky ve 21:15 hod., z Bukoviny ve 21:20 hod., z Březiny ve 21:30 hod.,
  a z Habrůvky ve 21:45 hod.
- Během vánočních bohoslužeb (24., 25. a 26. prosince 2023) se u všech mší svatých bude konat sbírka
  na provoz a opravy našich kostelů. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Zveme na Novoroční Vánoční koncert ŽPS Píseň z Jedovnic, který se uskuteční v neděli 1. ledna 2024
  v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách v 16:00 hod. Vstupné je dobrovolné.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si i nadále můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan. Finanční prostředky, které se shromažďují na transparentním účtu,
  budou použity na zaplacení zbývajících faktur za varhany i na další opravy kostela a poutního areálu.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace