Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 12. 2023 do 17. 12. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodinu Jedličkovu a duše v očistci

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Jaroslava Samsona,
bývalého duchovního správce křtinské farnosti

Pondělí
Úterý
Středa

Památka
sv. Lucie,
panny a mučednice

Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Jána

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Pavla a Davida

Čtvrtek

Památka
sv. Jana od Kříže,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za mír na celém světě

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Březina 7:00

Na daný úmysl
rorátní mše svatá

Neděle

3. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Oldřicha Franka, dceru Michaelu a manžela,
za rodinu Hrubou a Frankovu

Mše svatá Březina 9:00

Za Jaroslavu Vašíčkovu a Petra Bielčíka

Mše svatá Křtiny 10:30

Za současné i bývalé členy Junáka Křtiny
+ při mši svaté předání betlémského světla

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách slavnosti požehnání křtinských varhan a koncertu. 
- Sv. Mikuláš navštíví naší farnost 10. prosince 2023 po mši svaté v 10:30 hod.
  Po mši svaté bude probíhat poslední kolo adopce figurek ze Křtinského betléma,
  které jsou na "Lázeňském pobytu" v restaurátorské dílně.
- Povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých.
  Letos se konají rorátní mše svaté v sobotu 7:00 hod. 9.12. v Bukovince, 16.12. v Březině
  a 23.12. ve Křtinách.
- U východu z kostela si můžete vzít brožuru Průvodce adventem 2023, cena brožury je 10 Kč.
- Předvánoční zpovídání v křtinské farnosti:
  Křtiny: pátek 15. prosince 2023 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
              neděle 17. prosince 2023 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
              pátek 22. prosince 2023 - od 16:30 hod. do 17:45 hod.
              sobota 23. prosince 2023 - od 16:00 hod. do 16:45 hod.
  Březina: středa 20. prosince 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
  Bukovinka: čtvrtek 21. prosince 2023 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Předvánoční zpovídání v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
  Jedovnice: sobota 16. prosince 2023 - od 9:30 hod. do 11:30 hod.
  Blansko: neděle 17. prosince 2023 - od 14:30 hod. do 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si i nadále můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan. Finanční prostředky, které se shromažďují na transparentním účtu,
  budou použity na zaplacení zbývajících faktur za varhany i na další opravy kostela a poutního areálu.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace