Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 12. 2023 do 10. 12. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za zdraví a Boží požehnání pro stavitele z varhanářské dílny,
    křtinské varhaníky, dobrodince a mecenáše, kteří přispěli
    na opravu křtinských varhan
2) Na úmysl poutníků
    celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za farníky
po mši svaté setkání farního společenství
na faře ve farním sálu

Středa

Památka
sv. Mikuláše,
biskupa

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Čtvrtek

Památka
sv. Ambrože,
biskupa

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za Marii Horáčkovu, manžela a dvoje rodiče

Mše svatá Křtiny 18:00

Za architekta křtinského kostela
Jana Blažeje Santiniho Aichla
u příležitosti 300. výročí od jeho úmrtí

Pátek

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotníhi hříchu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Bukovinka 7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
rorátní mše svatá

Neděle

2. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Jaroslava Samsona,
bývalého duchovního správce křtinské farnosti

- Děkujeme všem, kdo se účastnili Adventní duchovní obnovy, která se konala 1.-2.prosince 2023
- Dnes odpoledne, 3. prosince 2023 ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní koncert na nově požehnané
  varhany. Na tuto slavnost zveme všechny farníky, poutníky, i všechny lidi, kteří podpořili stavbu
  křtinských varhan finančně i modlitbou. Vstupenky na koncert v ceně 200 Kč bude možné si zakoupit
  pouze 3. prosince 2023 od 13:00 hod. u obou vstupů do kostela (hodinu před koncertem).
- Setkání farního společenství se uskuteční v úterý 5. prosince 2023 v 18:00 hod. na faře ve farním sálu.
- Příští pátek 8. prosince 2023 mimořádně odpadá výuka náboženství.
  Namísto výuky povzbuzujeme děti, mládež i rodiče k účasti na rorátních mších svatých.
  Letos se konají rorátní mše svaté v sobotu 7:00 hod. 9.12. v Bukovince, 17.12. v Březině
  a 23.12. ve Křtinách.
  Přineste si s sebou lucerničky a svit'te si nimi na cestu do kostela, ne až před kostelem :-)
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si i nadále můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
- Sv. Mikuláš navštíví naší farnost 10. prosince 2023 po mši svaté v 10:30 hod.
  Po této mši svaté bude probíhat poslední kolo adopce figurek ze Křtinského betléma,
  které jsou na "Lázeňském pobytu" v restaurátorské dílně.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace