Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 11. 2023 do 03. 12. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Ježíše Krista
Krále

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Zelinkovy a rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii a Stanislava Fafílkovy, rodiče Ševčíkovy,
dva syny a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Hlouškovu, Opletalovu,
Kuncovu, a Apolonii Doležalovu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti
mše svatá pro děti a mládež

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za dar zdraví a ochranu pro rodinu Holčápkovu

Čtvrtek

Svátek
sv. Ondřeje,
apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nemocné a trpící z naší farnosti

Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Alenu Meluzínovu a manžela
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření
+ po mši svaté na faře 1. přednáška v rámci Duchovní obnovy

Sobota

Sobotní
památka
Panny Marie

1. sobota
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky
+ po mši svaté na faře 2. přednáška v rámci Duchovní obnovy

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků

Neděle

1. neděle
adventní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za zdraví a Boží požehnání pro stavitele z varhanářské dílny,
    křtinské varhaníky, dobrodince a mecenáše, kteří přispěli
    na opravu křtinských varhan
2) Na úmysl poutníků
    celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský

- Úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 17:00 hod. 
- Ve dnech 1. a 2. prosince 2023 se uskuteční v naší farnosti (Před)adventní duchovní obnova,
  kterou povede R. D. Adrián Pavel Zemek O. Praem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce.
  Téma adventní duchovní obnovy: Advent s Pannou Marií.
- V sobotu 2. prosince 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Žehnání nových křtinských varhan se uskuteční 3. prosince 2023 u mše svaté v 10:30 hod.
  Ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní koncert na nově požehnané varhany.
  Na tuto slavnost zveme všechny farníky, poutníky, i všechny lidi, kteří podpořili stavbu
  křtinských varhan. Vstupenky na koncert v ceně 200 Kč bude možné si zakoupit
  pouze 3. prosince 2023 od 13:00 hod. u obou vstupů do kostela (hodinu před koncertem).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si i nadále můžete adoptovat
  píšťalu ze křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývá ještě polovina píšťal
  z celkového počtu přibližně 1250 píšťal. Většina z nich je v hodnotě 3 000 Kč a 1 500 Kč.  
  K dispozici je posledních 7 píšťal v hodnotě 10 000 Kč
  a poslední 2 píšťaly v hodnotě 50 000 Kč.
- Sv. Mikuláš navštíví naší farnost 10. prosince 2023 po mši svaté v 10:30 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace