Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 11. 2023 do 26. 11. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

33. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za rodinu Ševčíkovu, Bujtarovu a Janu Tiokovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za 65 let života

Pondělí
Úterý

Památka Zasvěcení
Panny Marie
v Jeruzalémě

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za přijaté dary
s prosbou o Boží ochranu do dalších let

Středa

Památka
sv Cecílie,
panny a mučednice

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Veroniku Učňovu, Antonína Jančíka,
za živou a zemřelou rodinu Učňovu, Jančíkovu a za duše v očistci

Čtvrtek
Pátek

Památka
sv. Ondřeje Dung-Laca
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za mládež
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Neděle

Slavnost
Ježíše Krista
Krále

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za rodiče Zelinkovy a rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za Marii a Stanislava Fafílkovy, rodiče Ševčíkovy,
dva syny a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Hlouškovu, Opletalovu,
Kuncovu, a Apolonii Doležalovu

- Vyhlášená sbírka na podporu katolických medií se v naší farnosti uskuteční v neděli
  19. listopadu 2023. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Tento týden se zvláště modlíme za mládež na celém světě. V blanenském děkanátu
  proběhne štafetová modlitba za mládež, v rámci ní se společně za mládež
  budeme modlit v pátek 24. listopadu 2023 při slavení mše svaté v 18:00 hod. 
- V sobotu 25. listopadu 2023 se v Blansku uskuteční duchovní obnova pro všechny
  spolupracovníky ve farnostech. Duchovní obnova začne v 10:00 hod. v kostele a povede ji
  Mons. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
- Ve dnech 1. a 2. prosince 2023 se uskuteční v naší farnosti (Před)adventní duchovní obnova,
  kterou povede R. D. Adrián Pavel Zemek O. Praem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce.
- Žehnání nových křtinských varhan se uskuteční 3. prosince 2023 u mše svaté v 10:30 hod.
  Ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní koncert na nově požehnané varhany.
  Na tuto slavnost zveme všechny farníky, poutníky, i všechny lidi, kteří podpořili stavbu
  křtinských varhan. Vstupenky na koncert v ceně 200 Kč bude možné si zakoupit
  pouze 3. prosince 2023 od 13:00 hod. u obou vstupů do kostela (hodinu před koncertem).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 10 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí
  a invalidních vozíků pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině.
  Kdo můžete přispět do této sbírky, kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace