Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 11. 2023 do 19. 11. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

32. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za P. Jaromíra Pořízka a rodinu Pořízkovu

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Křivonožkovy a Skládaných,
za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii a Jana Mikuláškovy, Alžbětu Bočkovu,
Věru a Roberta Kalouskovy, za živou a zemřelou rodinu

Pondělí

Památka
sv. Anežky České,
panny

Úterý

Památka
sv. Siarda, opata
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Beatu

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za Zdeňka Kříže a rodinu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Stanislavu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Siardu

Mše svatá Křtiny 14:00

Mše svatá s rozloučením zemřelé paní Ludmily Skácelové ze Křtin

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Pátek

Památka
sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Jána a jeho rodinu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Bezroukovu,
a za živou i zemřelou rodinu Grégrovu

Neděle

33. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za rodinu Ševčíkovu, Bujtarovu a Janu Tiokovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za 65 let života

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě Svatohubertské mše svaté,
  která se konala 5. listopadu 2023.
- Nejbližší úklid farního kostela ve Křtinách se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 8:30 hod.
- Vyhlášená sbírka na podporu katolických medií se v naší farnosti uskuteční v neděli
  19. listopadu 2023. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí
  a invalidních vozíků pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině.
  Kdo můžete přispět do této sbírky, kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).
- Ve dnech 1. a 2. prosince 2023 se uskuteční v naší farnosti (Před)adventní duchovní obnova,
  kterou povede R. D. Adrián Pavel Zemek O. Praem., farář na Svatém Kopečku u Olomouce.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 10 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Žehnání nových křtinských varhan se uskuteční 3. prosince 2023 u mše svaté v 10:30 hod.
  Ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní koncert na nově požehnané varhany.
  Na tuto slavnost zveme všechny farníky, poutníky, i všechny lidi,
  kteří podpořili stavbu křtinských varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace