Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 11. 2023 do 12. 11. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

31. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Koukolovu, Krátkou,
Divíškovu a Kellerovu
po mši svaté farní kavárna na faře ve farním sálu

Mše svatá Křtiny 10:30

1.) Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
a hospodáře křtinských lesů
2.) Za farníky
celebruje R. D. Roman Kubín,
ředitel sekce pro mládež ČBK

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
po mši svaté setkání farního společenství ve farním sálu

Středa

Svátek
všech svatých
premonstrát. řádu
a řehol. kanovníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé opaty, bratry a sestry zábrdovické a novoříšské kanonie

Čtvrtek

Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za Marii Kotulanovu

Pátek

Památka
sv. Lva Velikého,
papeže

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Martina,
biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

32. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za P. Jaromíra Pořízka a rodinu Pořízkovu

Mše svatá Březina 9:00

Za rodiče Křivonožkovy a Skládaných,
za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii a Jana Mikuláškovy, Alžbětu Bočkovu,
Věru a Roberta Kalouskovy, za živou a zemřelou rodinu

- Děkujeme za štědrost všem, kdo minulou neděli u mší svatých finančně přispěli do sbírky
  na pomoc postiženým zemětřesením na východě Slovenska.
- V úterý 7. listopadu 2023 v 18:00 hod. se na faře uskuteční setkání farního společenství.
- Ve středu 8. listopadu 2023 v 18:00 hod. se v Brně uskuteční setkání členů farních
  pastoračních rad Brněnské diecéze. I když (zatím) v naší farnosti farní pastorační radu nemáme,
  budou na tomto setkání přítomni i zástupci naší farnosti.
  Volby do pastorační rady naší farnosti se uskuteční v průběhu prosince.
- V pátek 10. listopadu 2023 v 19:00 hod. se na faře ve farním sálu uskuteční zkouška Scholy.
- Zkouška Scholičky se uskuteční v neděli 12. listopadu 2023 po mši svaté v Březině.
- Připomínáme, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat do 8. listopadu 2023
  za splnění těchto podmínek:
  daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
  pomodlit se na úmysl Svatého otce, a v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí
  a invalidních vozíků pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině.
  Kdo můžete přispět do této sbírky, kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 10 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace