Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 29. 10. 2023 do 05. 11. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

30. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Hynštovu, Opletalovu,
Garajovu, Boháčkovu, a za duše v očistci

Mše svatá Březina 9:00

Za manžela a rodiče Hlouškovy a Keprtovy,
manžele Třískovy, Keprtovy a syna,
a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodiče Kotulanovy a živou rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
mše svatá pro děti a mládež naší farnosti

Středa

Slavnost
všech svatých

Mše svatá Březina 17:00

Za farníky
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl Svatého otce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny věrné zemřelé
mše svatá bude sloužena v kostnici pod kostelem

Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Bohumila Řičánka
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Karla Boromejského,
biskupa

1. sobota
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Mše svatá spojená s posledním rozloučením zemřelé Marie Novotné z Rosic

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Pavel Buchta,
farář v Otnicích

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za mír ve světě a za oběti všech válek

Neděle

31. neděle
v mezidobí

Svatohubertská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Koukolovu, Krátkou,
Divíškovu a Kellerovu
po mši svaté farní kavárna na faře ve farním sálu

Mše svatá Křtiny 10:30

1.) Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
     a hospodáře křtinských lesů
2.) Za farníky
    celebruje J. Exc. Mons. Vojtěch Cikrle,
   emeritní sídelní biskup brněnský

- V neděli 29. října 2023 se u mší svatých bude konat sbírka
  na pomoc postiženým zemětřesením na východě Slovenska.
- V neděli 29. října 2023 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné už před 1. listopadem.
  Podle dekretu Apoštolské penitenciárie z roku 2020 mohou věřící v České republice
  obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu
  před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
  Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
  daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
  pomodlit se na úmysl Svatého otce, a v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
- Úklid křtinského kostela před Svatohubertskou poutí se koná tento čtvrtek mimořádně od 16:00 hod.
  Prosíme o pomoc s úklidem.
- V pátek 3. listopadu 2023 v 19:00 hod. se na faře ve farním sálu uskuteční zkouška scholy.
- V sobotu 4. listopadu 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Ve dnech 16.-17. listopadu 2023 se uskuteční Výjezdní děkanátní setkání mládeže 12+.
  Mladí z děkanátu společně s duchovním doprovodem vyrazí do Olomouce.
  Můžou se těšit na společné hry, modlitbu, svědectví, film,
  přespání v Arcibiskupském kněžském semináři a mnoho dalšího.
  Další informace a přihlášky u P. Metoděje.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí
  a invalidních vozíků pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině.
  Kdo můžete přispět do této sbírky, kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 10 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace