Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 22. 10. 2023 do 29. 10. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

29. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za manžela Imricha Feče, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Na úmysly poutníků (opat Michael)
2) Na poděkování Bohu za dar života (P. Metoděj)
celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

Pondělí
Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 18:00

Za uzdravení duše i těla a za obrácemní hříšníků

Čtvrtek

Památka
sv. Gilberta, opata
z premonstrát. řádu

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za manžele Kluskovy a dvoje rodiče
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Svátek
sv. Šimona a Judy,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

30. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Hynštovu, Opletalovu,
Garajovu, Boháčkovu, a za duše v očistci 

Mše svatá Březina 9:00

Za manžela a rodiče Hlouškovy a Keprtovy,
manžele Třískovy, Keprtovy a syna,
a za živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodiče Kotulanovy a živou rodinu

- V neděli 22. října 2023 se v 17:00 hod. ve křtinském kostele uskuteční
  závěrečný benefiční koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek,
  na kterém vystoupí křtinský titulární varhaník Bohumír Stehlík, titulární varhanice
  Eva Moleková Flamíková ze Šaštína, a operní pěvec Roman Janál, laureát ceny Thálie.
  Vstupné je dobrovolné.
- V neděli 29. října 2023 se u mší svatých bude konat sbírka
  na pomoc postiženým zemětřesením na východě Slovenska.
- V neděli 29. října 2023 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí
  a invalidních vozíků pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině.
  Kdo můžete přispět do této sbírky, kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).
- Aktivita na měsíc říjen: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Marka.
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii
  prostřednictvím modlitby růžence. Povzbuzujeme Vás modlitbě, doporučujeme se v rodinách
  denně pomodlit alespoň desátek růžence na libovolný úmysl.
- Upozorňujeme všechny farníky, poutníky a turisty, že otevírací doba kostela Jména Panny Marie
  ve Křtinách se od 1. října 2023 zkracuje. Kostel je mimo dny, kdy je sloužena večerní mše svatá,
  otevřený do 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Ve čtvrtek 26. října 2023 proběhne v Brně na BVV večer s GODZONE
  a to v čase 18:00 hod. do 21:00 hod. GODZONE je skupina mladých lidí ze Slovenska,
  kteří hlásají radostnou zvěst Evangelia způsobem, který zasahuje nejen mladé lidi.
- Ve dnech 16.-17. listopadu 2023 se uskuteční výjezdní děkanátní setkání mládeže 12+.
  Mladí z děkanátu společně s duchovním doprovodem vyrazí do Olomouce.
  Můžou se těšit na společné hry, modlitbu, svědectví, film,
  přespání v Arcibiskupském kněžském semináři a mnoho dalšího.
  Přihlášky a další informace na plakátu v kostele nebo u P. Metoděje.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  5. listopadu 2023 - 10:30 hod. - Svatohubertská mše svatá (celebruje J. Exc. Mons. Vojtěch Cikrle)Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace