Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 15. 10. 2023 do 22. 10. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

28. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za manžele Musilovy, rodiče Hlouškovy, a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za dar požehnaného manželství

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Marka Pokorného

Středa

Svátek
sv. Lukáše,
evangelisty

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za dar zdraví a Boží pomoci pro dva nemocné bratry

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za Josefa a Vlastimilu Pořízkovy a jejich rodiče

Pátek

Památka
bl. Jakuba Kerna, kněze
z premonstr. řádu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní Památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelého Jana, Marii, Naděždu,
Jana, Antonína a Annu

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za Helenu Beránkovu, manžela Bedřicha
a zemřelou rodinu

Neděle

29. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za manžela Imricha Feče, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Na úmysly poutníků (opat Michael)
2) Na poděkování Bohu za dar života (P. Metoděj)
celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

- Vyhlášená sbírka na misie se v naší farnosti uskuteční v neděli 15. října 2023.
  Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- 16.-18. října 2023 se ve Vranově u Brna koná 137. plenární zasedání České biskupské konference.
  Setkání se také účastní členové Konference biskupů Slovenska.
  V rámci programu zasedání společně navštíví i naše poutní místo.
  Modleme se také za naše pastýře - biskupy, aby byli dobrými pastýři svěřeného stáda a neustále nás vedli
  modlitbou i službou k Ježíši Kristu.
- Aktivita na měsíc říjen: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Marka.
- V sobotu 21. října 2023 v 10:00 hod. se na faře ve Křtinách uskuteční farní seminář lektorů křtinské farnosti.
  Zveme na toto setkání všechny, kdo čtou, nebo chtějí správně číst Písmo svaté (například u mše svaté).
  Seminář potrvá přibližně do 13:00 hod. a povede jej R. D. Marcel Javora, farář v Brně - Komíně.
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby růžence.
  Povzbuzujeme Vás modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit alespoň desátek růžence
  na libovolný úmysl.
- Příští neděli 22. října 2023 se v 17:00 hod. ve křtinském kostele uskuteční závěrečný benefiční koncert
  3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek, na kterém vystoupí křtinský titulární varhaník
  Bohumír Stehlík, titulární varhanice Eva Moleková Flamíková ze Šaštína, a operní pěvec Roman Janál,
  laureát ceny Thálie. Vstupné je dobrovolné.
- Upozorňujeme všechny farníky, poutníky a turisty, že otevírací doba kostela Jména Panny Marie ve Křtinách
  se od 1. října 2023 zkracuje. Kostel je mimo dny, kdy je sloužena večerní mše svatá, otevřený do 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Praktická pomoc pro Ukrajinu: ve farnosti probíhá sbírka berlí, francouzských holí a invalidních voziků
  pro zraněné vojáky a občany na Ukrajině. Kdo můžete přispět do této sbírky,
  kontaktujte Pavla Horáčka z Bukovinky (724 370 154).
- V neděli 29. října 2023 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  5. listopadu 2023 - 10:30 hod. - Svatohubertská mše svatá (celebruje J. Exc. Mons. Vojtěch Cikrle)Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace