Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 08. 10. 2023 do 15. 10. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

27. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Josefa Ondráčka, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelou Bohunku Malíkovu,
rodiče Třískovy a Holíkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování za 40 roků manželství
a požehnání do dalších společných let

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Gereona a druhů,
mučedníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa

Památka
sv. Jana XXIII.,
papeže

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Marii Pinďákovou a její rodiče

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

Památka
bl. Petra Adriana
Toulorge, kněze
a mučedníka
z premonstr. řádu

1. pátek v měsíci

Mše svatá Březina 18:00

1) Na úmysly poutníků
2) Za farníky
celebruje R. D. Jiří Ochman, farář v Jevišovicích

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

28. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za manžele Musilovy, rodiče Hlouškovy,
a živou rodinu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu
za dar požehnaného manželství

- V neděli 8. října 2023 v 17:00 hod. se ve Křtinách uskuteční koncert Trubačů hradní stráže.
  Vstupné je dobrovolné. Další zajímavý koncert se uskuteční 22. října v 17:00 hod.  
- Zveme všechny farníky a poutníky v pátek 13. října 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2023 od 8:30 hod.
- Výuka náboženství probíhá v pátek na faře: 6. - 9. třída: 15:15 hod., 1. - 5. třída: 16:00 hod.
- U východu z kostela si můžete zakoupit Křtinský poutní kalendář na rok 2024. Cena výtisku je 20 Kč.
- Aktivita na měsíc říjen: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Marka.
- Vyhlášená sbírka na misie se v naší farnosti uskuteční v neděli 15. října 2023. 
  Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- Upozorňujeme všechny farníky, poutníky a turisty, že otevírací doba kostela Jména Panny Marie ve Křtinách
  se od 1. října 2023 zkracuje. Kostel je mimo dny, kdy je sloužena večerní mše svatá, otevřený do 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  22. října 2023 - 10:30 hod. - Dušičková pouť
  5. listopadu 2023 - 10:30 hod. - Svatohubertská mše svatáChystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace