Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 01. 10. 2023 do 08. 10. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelé rodiče Zdenka a Janu Kučerovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Miroslava Bednáře,
za živou a zemřelou rodinu

Pondělí

Památka
sv. andělů strážných

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za Marii Meluzínovu a zemřelou rodinu

Středa

Památka
sv. Františka z Assisi,
řeholníka

Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Boženu
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka
sv. Faustiny Kowalské,
panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Památka
sv. Bruna,
kněze

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Panny Marie
Růžencové

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Josef Janoušek,
farní vikář u kostela sv. Tomáše v Brně

Neděle

27. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Josefa Ondráčka, živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelou Bohunku Malíkovu,
rodiče Třískovy a Holíkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování za 40 roků manželství
a požehnání do dalších společných let

- V úterý 3. října 2023 v 18:00 hod. se na faře uskuteční pravidelné setkání farního společenství.
  Setkání je určeno všem, kdo se zajímají o dění ve křtinské farnosti
  a chtějí se aktivně podílet na jejím životě.
- Výuka náboženství začíná v pátek 6. října 2023 na faře ve farním sálu:
  6. - 9. třída: 15:15 hod., 1. - 5. třída: 16:00 hod.
- V sobotu 7. října 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
 15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- U východu z kostela si můžete zakoupit Křtinský poutní kalendář na rok 2024. Cena výtisku je 20 Kč.
- V neděli 8. října 2023 v 17:00 hod. se ve Křtinách uskuteční koncert Trubačů hradní stráže.
  Vstupné je dobrovolné. Další zajímavý koncert se uskuteční 22. října v 17:00 hod.
- Aktivita na měsíc říjen: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia podle Marka.
- Upozorňujeme všechny farníky, poutníky a turisty, že otevírací doba kostela Jména Panny Marie ve Křtinách
  se od 1. října 2023 zkracuje. Kostel je mimo dny, kdy je sloužena večerní mše svatá, otevřený do 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  13. října 2023 - 18:00 hod. - Fatimská pobožnost (Březina)
  22. října 2023 - 10:30 hod. - Dušičková pouťChystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace