Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 09. 2023 do 01. 10. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Annu

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky a občany ze Křtin

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti

Středa

Památka
sv. Vincence z Paula,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Slavnost
sv. Václava,
mučedníka

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Václava Meluzína a manželku

Pátek

Svátek
sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Jeronýma,
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelé rodiče Zdenka a Janu Kučerovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Miroslava Bednáře, za živou a zemřelou rodinu

- Začal nový školní rok, proto prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství. Výuka náboženství
  začne v pátek 8. října 2023 na faře ve farním sálu: 6. - 9. třída: 15:15 hod., 1. - 5. třída: 16:00 hod.
- Děkujeme všem farníkům za hojnou účast na Zásvětné pouti farnosti ve Sloupu.
- U východu z kostela si můžete zakoupit Křtinský poutní kalendář na rok 2024. Cena výtisku je 20 Kč.
- 2. koncert se uskuteční v neděli 24. září 2023 v 17:00 hod. Účinkujícím bude komorní orchestr
  Musica Figuralis, vedený dirigentem Markem Čermákem.
  V programu zazní duchovní hudba z období Josefínských reforem.
  Další zajímavé koncerty se uskuteční 8. října a 22. října pokaždé v 17:00 hod.
- V neděli 24. září 2023 se po mši svaté v 10:30 hod. uskuteční adopce zbývajících figurek z Betléma,
  které jsou restaurovány paní restaurátorkou Janou Ondrušovou z Bílovic nad Svitavou. Některé figurky
  však nemají svého mecenáše, proto nabízíme možnost abyste si je adoptovali
  a na tento "Lázeňský pobyt" přispěli.
- Úklid křtinského kostela se uskuteční ve středu 27. září 2023 od 17:00 hod.
- Aktivita na měsíc říjen: čteme Písmo svaté - každý den jedna kapitola Evangelia.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
  Rekonstrukce varhan by měla být dokončena v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace