Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 09. 2023 do 24. 09. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

24. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání
pro Romana, Markétu a Daniela Hlouškových

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Annu a Davida

Středa

Památka
sv. Ondřeje, Pavla,
a druhů, mučedníků 

Mše svatá Březina 15:00

Mše svatá s pohřebními obřady
pana Vlastimila Malinka z Březiny

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro vnoučata

Čtvrtek

Svátek
sv. Matouše, 
apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za zemřelou Annu

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro dceru Alenu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Svatba Křtiny 11:30

Svatební obřad v kostelel Jména Panny Marie

Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zemřelou Annu

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky a občany ze Křtin

- Začal nový školní rok, proto prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství.
  Výuka náboženství začne v říjnu.
- Dne 17. září 2023 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 6:00 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách se mše svatá v danou neděli bude sloužit pouze v 7:30 hod.
- Setkání farní ekonomické rady se uskuteční v pondělí 18. září 2023 v 18:00 hod. na faře ve farním sálu.
- U východu z kostela si můžete zakoupit Křtinský poutní kalendář na rok 2024. Cena výtisku je 20 Kč.
- 1. koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční v neděli
  17. září 2023 v 17:00 hod. V programu vystoupí komorní orchestr Musica Nova
  pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska s nastudovaným dílem
  Josepha Haydna: Sedm slov Vykupitelových na kříži. Vstupné je dobrovolné.
  2. koncert se uskuteční v neděli 24. září 2023 v 17:00 hod. Účinkujícím bude komorní orchestr
  Musica Figuralis, vedený dirigentem Markem Čermákem.
  V programu zazní duchovní hudba z období Josefínských reforem.
  Další zajímavé koncerty se uskuteční 8. října a 22. října pokaždé v 17:00 hod.
- V neděli 24. září 2023 se po mši svaté v 10:30 hod. uskuteční adopce zbývajících figurek z Betléma,
  které jsou restaurovány paní restaurátorkou Janou Ondrušovou z Bílovic nad Svitavou. Některé figurky
  však nemají svého mecenáše, proto nabízíme možnost abyste si je adoptovali
  a na tento "Lázeňský pobyt" přispěli.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč.
  Rekonstrukce varhan by měla být dokončena v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace