Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 09. 2023 do 17. 09. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

23. neděle
v mezidobí

Titulární pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

1. ) Za farníky
2.) Na úmysly poutníků
    celebruje R. D. Tomáš Zámečník, novokněz

Pobožnost Křtiny 14:00

Te Deum a Svátostné požehnání
+ zahradní slavnost na farním dvoře

Pondělí
Úterý

Slavnost Jména
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny živé a zemřelé kněze, farníky a poutníky
Titulární slavnost kostela

Středa

Památka
sv. Jana Zlatoústého,
biskupa

Mše svatá Březina 18:00

1.) Na úmysly poutníků
2.) Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Miriam
celebruje R. D. František Dostál,
farář a děkan v Hranicích na Moravě

Čtvrtek

Svátek
Povýšení sv. Kříže

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky

Pátek

Památka
Panny Marie
Bolestné

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Dolorosu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Ludmily,
mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 17:00

Za farníky
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za příhodné počasí a bohatou úrodu
mše svatá s nedělní platností

Neděle

24. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání
pro Romana, Markétu a Daniela Hlouškových

- Začal nový školní rok, proto prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství.
  Výuka náboženství začne v říjnu.
- Zveme všechny farníky a poutníky ve středu 13. září 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Dne 17. září 2023 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 6:00 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách se mše svatá v budoucí neděli bude sloužit pouze v 7:30 hod.
- 1. koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční
  17. září 2023 v 17:00 hod. V programu vystoupí komorní orchestr Musica Nova
  pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska s nastudovaným dílem
  Josepha Haydna: Sedm slov Vykupitelových. Vstupné je dobrovolné.
  Další zajímavé koncerty se uskuteční 24. září, 8. října a 22. října pokaždé v 17:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč. Rekonstrukce varhan
  by měla být dokončena v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace