Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 09. 2023 do 10. 09. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

22. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Michalovu,
Svojtkovu, Kubovu, Markovu, Ferešovu
+ po mši svaté Farní kavárna na faře ve farním sálu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelou Annu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Marii

Pátek

Svátek Narození
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Annu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 13:30

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

Za nemocné a trpící
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za mír na celém světě
mše svatá s nedělní platností

Neděle

23. neděle
v mezidobí

Titulární pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

1. ) Za farníky
2.) Na úmysly poutníků
  celebruje R. D. Tomáš Zámečník, novokněz

Pobožnost Křtiny 14:00

Te Deum a Svátostné požehnání
+ zahradní slavnost na farním dvoře

- Začíná nový školní rok, proto prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství.
  Výuka náboženství začne v říjnu.
- V neděli 3. září 2023 v 18:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách 
  uskuteční divadelní představení s názvem SANTINI (divadlo JEDL).
  Vstupenky lze zakoupit před QR kód na plakátu nebo na webu www.divadlojedl.cz.
- V úterý 5. září 2023 v 18:00 hod. se na faře uskuteční pravidelné setkání farního společenství.
  Setkání je určeno všem, kdo se zajímají o dění ve křtinské farnosti
  a chtějí se aktivně podílet na jejím životě.
- V průběhu září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce Zimní kaple
  slouženy v kostele.
- Změna: Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční v pátek 8. září 2023 od 8:30 hod.
- Dne 17. září 2023 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 6:00 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
  Upozorňujeme, že ve Křtinách se mše svatá v danou neděli bude sloužit pouze v 7:30 hod.
- 1. koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční
  17. září 2023 v 17:00 hod. V programu vystoupí komorní orchestr Musica Nova
  pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska s nastudovaným dílem
  Josepha Haydna: Sedm slov Vykupitelových. Vstupné je dobrovolné.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč. Rekonstrukce varhan
  by měla být dokončena v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace