Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 08. 2023 do 03. 09. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

21. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou,
a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za farníky
2) Na úmysly poutníků
Celebruje P. Juraj Tirpák OSPPE (paulín),
výpomocný duchovní v Národní bazilice
Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně (SR)

Pondělí

Slavnost
našeho sv. otce
Augustina, biskupa

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Aurélii

Úterý

Památka umučení
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Křtiny 17:00

Za děti a mládež naší farnosti
+ žehnání školních tašek a aktovek

Středa

Památka
bl. Bronislavy, panny
z premonstrát. řádu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Konzolátu

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a Řehulkovu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

1. sobota
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Matce Boží za neustálou ochranu
a vedení k Pánu Ježíši

Svatba Křtiny 10:30

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 12:30

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích

Neděle

22. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Milachovu,
Svojtkovu, Kubovu, Markovu, Ferešovu

- Zveme všechny deti, mládež, rodiče a učitele na mši svatou,
  která se uskuteční 29. srpna 2023 v 17:00 hod. U mše svaté požehnáme aktovky a školní tašky.
  Po mši svaté jsou všichni zváni na opékání špekáčků a posezení na farním dvoře.
  V případě špatného počasí se posezení přesune do farního sálu.
- V sobotu 2. září 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- V neděli 3. září 2023 v 18:00 hod. se v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách 
  uskuteční divadelní představení s názvem SANTINI (divadlo JEDL).
  Vstupenky lze zakoupit před QR kód na plakátu nebo na webu www.divadlojedl.cz.
- V úterý 5. září 2023 v 18:00 hod. se na faře uskuteční pravidelné setkání farního společenství.
  Setkání je určeno všem, kdo se zajímají o dění ve křtinské farnosti
  a chtějí se aktivně podílet na jejím životě.
- V průběhu září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce Zimní kaple
  slouženy v kostele.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2023 od 8:30 hod.
- 1. koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční
  17. září 2023 v 17:00 hod. V programu vystoupí komorní orchestr Musica Nova
  pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska s nastudovaným dílem
  Josepha Haydna: Sedm slov Vykupitelových. Vstupné je dobrovolné.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 50 000 Kč, 3 000 Kč a 1 500 Kč. Rekonstrukce varhan
  by měla být dokončena v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace