Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 08. 2023 do 27. 08. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

20. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živou a zemřelou rodinu
s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Svatého

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

Pondělí

Památka
sv. Pia X., papeže

Úterý

Památka
Panny Marie Královny

Mše svatá Křtiny 18:00

Na daný úmysl

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Svátek
sv. Bartoloměje, apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Pavla

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Pavla
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za farníky
mše svatá s nedělní platností

Neděle

21. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou,
a za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za farníky
2) Na úmysly poutníků
  Celebruje P. Juraj Tirpák OSPPE (paulín),
  výpomocný duchovní v Národní bazilice
  Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně (SR)

- Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře
  za naší farnost se koná 20. srpna 2023. Adorace potrvá od 14:00 hod. do 16:00 hod.
- Ze středy na čtvrtek budou naší farnosti procházet poutníci putující na Velehrad.
  Mysleme na ně v modlitbě.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna 2023 od 17:00 hod.
- O ohlášení svatebních ohlášek požádala Římskokatolická farnost Brno - Komín, kde dne 26. srpna 203
  uzavřou svátost manželství MUDr. Šimon Beránek z Bukovinky a Monika Magulová z Jedovnic.
  Má-li někdo proti tomuto sňatku námitku, ať to ohlásí na faře, nebo ať mlčí navždycky.
- Zveme všechny farníky a poutníky na Korunovační pouť, která se uskuteční 27. srpna 2023.
  Mši svatou v 10:30 hod. bude v našem kostele celebrovat P. Juraj Tirpák OSPPE (paulín),
  výpomocný duchovní v Národní bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně na Slovensku.
- Zveme všechny deti, mládež, rodiče a učitele na mši svatou, která se uskuteční 29. srpna 2023
  v 17:00 hod. U mše svaté požehnáme aktovky a školní tašky.
  Po mši svaté jsou všichni zváni na opékání špekáčků a posezení na farním dvoře.
- V průběhu srpna a září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce
  Zimní kaple slouženy ve farním kostele.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
  Rekonstrukce varhan by měla být dokončena dle nejnovějších informací z dílny zhotovitele
  (A.-Q. Lomnice u Tišnova) v průběhu konce listopadu nebo začátku prosince 2023.
- 1. koncert 3. ročníku hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční 17. září 2023 v 17:00 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace