Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 08. 2023 do 20. 08. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 10:00

Hodová mše svatá
Za živé a zemřelé občany a občanky,
rodáky a dobrodince z Bukovinky
celebruje R. D. František Dostál,
farář a děkan v Hranicích na Moravě

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Šebka, Růženu Šebkovu,
a sestru Annu Luterovu

Pobožnost Bukovinka 14:00

Děkovná pobožnost a Svátostné požehnání

Mše svatá Březina 18:00

1) Na úmysly poutníků
2) Za živou a zemřelou rodinu Haraštovu a Bárkovu
  celebruje R. D. Jiří Plhoň,
  farář v Křenovicích

Pondělí

Památka
sv. Maxmiliána
Kolbeho, mučedníka

Úterý

Slavnost
Nanebevzetí
Panny Marie

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za živé a zemřelé dobrodince
Titulární slavnost 

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Čtvrtek
Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Bernardu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Svatba Křtiny 13:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Neděle

20. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za živou a zemřelou rodinu
s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Svatého

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

- Děkujeme za pomoc všem, kteří připravili hodové slavnosti ve Křtinách a v Bukovince.
- Zveme všechny farníky a poutníky v neděli 13. srpna 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna 2023 od 17:00 hod.
  Děkujeme za úklid Křtinské chase, která farní kostel uklízela v úterý 8. srpna 2023. 
- Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře
  za naší farnost se koná 20. srpna 2023. Prosíme Vás o adorační službu a zapsání se
  do připraveného formuláře, který se nachází u vchodu do farního kostela.
  Adorace potrvá od 14:00 hod. do 16:00 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky na Korunovační pouť, která se uskuteční 27. srpna 2023.
  Mši svatou v 10:30 hod. bude v našem kostele celebrovat P. Juraj Tirpák OSPPE (paulín),
  výpomocný duchovní v Národní bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně na Slovensku.
- V průběhu srpna a září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce
  Zimní kaple slouženy ve farním kostele.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace