Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 08. 2023 do 13. 08. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svátek
Proměnění Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu
Klímovu a Klváčkovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Františka Marka
+ po mši svaté Farní kavárna
na faře ve farním sálu

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Dominika, kněze

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Filoménu

Středa

Svátek
sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Šimonu

Čtvrtek

Svátek
sv. Vavřince, mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Maximiliánu

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky

Pátek

Památka
sv. Kláry, panny

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Tarzíciu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Hodová mše svatá
Za živé a zemřelé křtinské rodáky a občany

Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 10:00

Hodová mše svatá
Za živé a zemřelé občany a občanky,
rodáky a dobrodince z Bukovinky
celebruje R. D. František Dostál,
farář a děkan v Hranicích na Moravě

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Šebka, Růženu Šebkovu, 
a sestru Annu Luterovu

Mše svatá Březina 18:00

1) Na úmysly poutníků
2) Za živou a zemřelou rodinu Haraštovu a Bárkovu
  celebruje R. D. Jiří Plhoň, farář v Křenovicích

- Mysleme v modlitbě na mládež z celé České republiky, která se v těchto dnech účastní
  Světových dnů mládeže v Lisabonu.
- V průběhu srpna a září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce
  Zimní kaple slouženy ve farním kostele.
- Zveme všechny farníky a poutníky v neděli 13. srpna 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  27. srpna 2023 - 10:30 hod. - Korunovační pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace