Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 07. 2023 do 06. 08. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

17. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za děti a mládež na prázdninách

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Violu Bednářovu,
za živou a zemřelou rodinu

Pondělí

Památka
sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

Úterý

Svátek
sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Památka
sv. Jana Maria Vianneye,
kněze

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Vianneu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Václava Lukáškovy,
dvoje rodiče a dceru Alenu

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Metoděj Ján Lajčák O. Praem.
duchovní správce poutního místa a farnosti Křtiny

Neděle

Svátek
Proměnění Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Klváčkovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého R. D. Františka Marka
+ po mši svaté Farní kavárna na faře ve farním sálu

- V průběhu srpna a září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce
  Zimní kaple slouženy ve farním kostele. Prosíme o pomoc s pracemi v Zimní kapli a na faře,
  hlavně ve dnech 31. července - 4. srpna 2023. Začínáme každý den v 8:00 hod., sraz před sakristii.
  Brigády se konají každý den od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:30 hod.
  Prosíme, kdo můžete pomoct, zapište se ještě dnes na seznam, který se nachází u východu z kostela. 
- V sobotu 5. srpna 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá. 
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  12. srpna 2023 - 10:00 hod. - Křtinské hody
  13. srpna 2023 - 10:00 hod. - Hodová mše svatá (Bukovinka)
  13. srpna 2023 - Fatimská pobožnost (Březina)
  27. srpna 2023 - 10:30 hod. - Korunovační pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace