Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 23. 07. 2023 do 30. 07. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

16. neděle
v mezidobí

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Františka Meluzínovy,
dva syny a dvoje rodiče

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysly poutníků
v kapli sv. Anny
celebruje R. D. Antonín Brychta

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za prarodiče a seniory,
    zvláště za nemocné a opuštěné lidi z křtinské farnosti
2) Na daný úmysl
    celebruje P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap.

Pondělí
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Jaroslav Sojka,
administrátor ŘKF ve Vranovicích nad Svratkou

Úterý

Svátek
sv. Jakuba, apoštola

Středa

Památka
sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

1) Za stavitele a dobrodince kaple sv. Anny
2) Za farníky
  v kapli sv. Anny
  celebruje R. D. Pavel Kuchyňa, farář v Lipovci

Čtvrtek

Památka
sv. Gorazda
a druhů

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Farlíkovu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Marty, Marie
a Lazara

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého R. D. Víta M. Červenku O. Praem.

Neděle

17. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za děti a mládež na prázdninách

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Violu Bednářovu,
za živou a zemřelou rodinu

- V pondělí 24. července 2023 u mše svaté přívítáme poutníky, kteří putují na pouť 
  k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Mysleme ve svých modlitbách na poutníky.
- V průběhu srpna a září 2023 budou všechny mše svaté ve všední dny z důvodu rekonstrukce
  Zimní kaple slouženy ve farním kostele. Prosíme o pomoc s pracemi v Zimní kapli, hlavně ve dnech 
  31. července - 4. srpna 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- 1. benefiční koncert 3. ročníku hudebního festivalu s názvem Křtinský hudební čtyřlístek se uskuteční
  24. září 2023 v 17:00 hod. v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Harmonogram celého festivalu
  bude zveřejněn v nejbližších dnech na vývěskách a stránkách farnosti.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  5. srpna 2023 - 16:00 hod. - 1. mariánská sobota
  12. srpna 2023 - 10:00 hod. - Křtinské hody
  13. srpna 2023 - 10:00 hod. - Hodová mše svatá (Bukovinka)
  13. srpna 2023 - Fatimská pobožnost (Březina)
  27. srpna 2023 - 10:30 hod. - Korunovační pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace