Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 07. 2023 do 23. 07. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

15. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Annu Zedníčkovu, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za 25 let manželství
a za zdraví a Boží požehnání
pro rodinu Dvořákovu a Vandasovu

Středa
Mše svatá Březina 18:00

Za rodáky a občany z Březiny a Proseče
Hodová mše svatá

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Svátek
sv. Marie Magdalény

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Mary Magdalene

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za farníky

Neděle

16. neděle
v mezidobí

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Františka Meluzínovy,
dva syny a dvoje rodiče

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysly poutníků
v kapli sv. Anny
celebruje R. D. Antonín Brychta

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za prarodiče a seniory,
    zvláště za nemocné a opuštěné lidi z křtinské farnosti
2) Na daný úmysl
celebruje P. Kryštof Jiří Javůrek OFMCap.

- Zveme všechny farníky a poutníky ve středu 19. července 2023 do Březiny na Hodovou mši svatou.
  Pozvěte na tuto mši svatou kostelové i nekostelové farníky,
  ať společně u této mše svaté prosíme o hojnost Božího požehnání pro všechny lidi dobré vůle.
- V sobotu 22. července 2023 se uskuteční 13. ročník putování ze Křtin do Křtin.
  Sraz poutníků je před křtinskou farou ve 4:44 hodin. Mysleme ve svých modlitbách na poutníky.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 20. července 2023 od 17:00 hod.
  Úklid farního kostela se koná jednou za 14 dní, pokud není ohlášeno jinak.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě a slavnosti ve Křtinách (v křtinské farnosti) se uskuteční v tyto termíny:
  19. července 2023 - 18:00 hod. - Hodová mše svatá (Březina)
  23. července 2023 - 7:30, 9:00, 10:30 hod. - Svatoanenská pouť
  5. srpna 2023 - 16:00 hod. - 1. mariánská sobota
  12. srpna 2023 - 10:00 hod. - Křtinské hody
  13. srpna 2023 - 10:00 hod. - Hodová mše svatá (Bukovinka)
  13. srpna 2023 - Fatimská pobožnost (Březina)
  27. srpna 2023 - 10:30 hod. - Korunovační pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace