Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 09. 07. 2023 do 16. 07. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

14. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za mír na Ukrajině a na celém světě

Mše svatá Březina 9:00

Za živé a zemřelé kněze křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za dar manželství

Pondělí
Úterý

Svátek
sv. Benedikta, opata

 

Středa
Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Březina 18:00

1) Na úmysl poutníků
2) Za zdraví a Boží požehnání pro Kamilu
celebruje R. D. Pavel Buchta, farář v Otnicích

Pátek

Památka
bl. Hroznaty, mučedníka
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Bonaventury, biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

15. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na daný úmysl

Mše svatá Březina 9:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Annu Zedníčkovu, živou a zemřelou rodinu

- Zveme všechny farníky a poutníky v čtvrtek 13. července 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou. Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 20. července 2023 od 17:00 hod.
  Úklid farního kostela se koná jednou za 14 dní, pokud není ohlášeno jinak.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Možnost přihlásit se na letní tábory: děkanátní příměstský tábor v Blansku 21.-25. srpna 2023
                                                             děkanátní tábor Plavba jitřního poutníka 12.-19. srpna 2023
- Nejbližší poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  19. července 2023 - 18:00 hod. - Hodová mše svatá (Březina)
  23. července 2023 - 7:30, 9:00, 10:30 hod. - Svatoanenská pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace