Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 02. 07. 2023 do 09. 07. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

13. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Pavla

Mše svatá Březina 9:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky
+ po mši svaté Farní kavárna na faře ve farním sálu

Pondělí

Svátek
sv. Tomáše, apoštola

Úterý

Památka
sv. Prokopa, opata

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Metodu

Středa

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
slovanských apoštolů

Mše svatá Bukovinka 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 9:00

Na poděkování Bohu s prosbou do dalších let

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za farníky
2) Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Oldřich Chocholáč, 
farář v Telnici u Brna

Čtvrtek

Malá Hanácká
pouť

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Miroslav Hřib,
farář ve Velkých Opatovicích

Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 11:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Neděle

14. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za mír na Ukrajině a na celém světě

Mše svatá Březina 9:00

Za živé a zemřelé kněze křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu za dar manželství

- Děkujeme všem, kdo se účastnili děkovné mše svaté na konci školního roku,
  a také těm farníkům, kteří připravili pohoštění pro všechny strávníky na farním dvoru.
- Vyhlášená sbírka na bohoslovce a církevní školství se v naší farnosti uskuteční
  v neděli 2. července 2023.
- Modlitby matek se konají v pondělí 3. července 2023 od 17:00 hod. v Zimní kapli.
- U východu z kostela si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na školní rok 2023/2024.
  Přihlášky odevzdejte na faře nebo v sakristii. Výuka bude probíhat v pátky na faře ve Křtinách.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční v pátek 7. července 2023 od 8:30 hod.
  Úklid farního kostela se koná jednou za 14 dní, pokud není ohlášeno jinak.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- V průběhu července a srpna 2023 plánujeme dvě brigády,
  u kterých bychom rádi uklidili a zkulturnili prostory Zimní kaple a zadní části farní budovy.
  Prosíme o pomoc farníky i poutníky, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku.
  V Zimní kapli nám můžete na sebe zanechat telefonický nebo e-mailový kontakt s vaší adresou.
- Ve dnech 5.-9. července 2023 se v Brně uskuteční Katolická charismatická konference.
- Možnost přihlásit se na letní tábory: děkanátní příměstský tábor v Blansku 21.-25. srpna 2023
                                                             děkanátní tábor Plavba jitřního poutníka 12.-19. srpna 2023
- Nejbližší poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  6. července 2023 - 10:30 hod. - Malá Hanácká pouť
  13. července 2023 - 18:00 hod. - Fatimská pobožnost (Březina)
  19. července 2023 - 18:00 hod. - Hodová mše svatá (Březina)
  23. července 2023 - 7:30, 9:00, 10:30 hod. - Svatoanenská pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace