Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 06. 2023 do 02. 07. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

12. neděle
v mezidobí

Hanácká
a Sloupská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 9:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Roman Kubín,
ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků
celebruje J. M. Tadeáš Róbert Spišák O. Praem.,
opat želivský

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za uplynulý školní rok
mše svatá pro děti a mládež
+ po mši svaté občerstvení na faře

Středa

Památka
sv. Ireneje, mučedníka

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
mše svatá ze slavnosti následujícího dne

Mše svatá Křtiny 18:00

Na daný úmysl
mše svatá ze slavnosti následujícího dne

Čtvrtek

Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Pátek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

1. sobota v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

za manžela Antonína, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Zouharovu a Žemlovu, za duše v očistci

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysly poutníků
celebruje R. D. Jaroslav Čupr, farář v Blansku

Neděle

13. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Pavla

Mše svatá Březina 9:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky
+ po mši svaté Farní kavárna na faře ve farním sálu

- Hanácká a Sloupská pouť - odpolední pobožnosti v kostele:
  13:00 hod. - Sloup, 14:00 hod. - Ivanovice na Hané.
- Modlitby matek se konají v pondělí 26. června 2023 od 17:00 hod. v Zimní kapli.
- Zveme děti a mládež naší farnosti na děkovnou mši svatou na konci školního roku,
  která se uskuteční ve Křtinách v úterý 27. června 2023 v 18:00 hod.
  Po mši svaté bude pro účastníky nachystané občerstvení na faře.
- U východu z kostela si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na školní rok 2023/2024.
  Přihlášky odevzdejte na faře nebo v sakristii. Výuka bude probíhat v pátky na faře ve Křtinách.
- V sobotu 1. čevence 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
   Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Vyhlášená sbírka na bohoslovce a církevní školství se v naší farnosti uskuteční
  v neděli 2. července 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- V průběhu července a srpna 2023 plánujeme dvě brigády,
  u kterých bychom rádi uklidili a zkulturnili prostory Zimní kaple a zadní části farní budovy.
  Prosíme o pomoc farníky i poutníky, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku.
  V Zimní kapli nám můžete na sebe zanechat telefonický nebo e-mailový kontakt s vaší adresou.
- Nejbližší úklid křtinského kostela se uskuteční v pátek 7. července 2023 od 8:30 hod.
  Úklid farního kostela se koná jednou za 14 dní, pokud není ohlášeno jinak.
- Nejbližší poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  6. července 2023 - 10:30 hod. - Malá Hanácká pouť
  13. července 2023 - 18:00 hod. - Fatimská pobožnost (Březina)
  19. července 2023 - 18:00 hod. - Hodová mše svatá (Březina)
  23. července 2023 - 7:30, 9:00, 10:30 hod. - Svatoanenská pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace