Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 18. 06. 2023 do 25. 06. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

11. neděle
v mezidobí

Vyškovská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu,
Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky a poutníky z vyškovské farnosti
celebruje R. D. Michal Pořízek, děkan a farář ve Vyškově

Pobožnost Křtiny 13:30

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro prof. Škábu

Středa

Památka
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Mše svatá Březina 17:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za 40 let života syna Pavla

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nemocné a trpící z naší farnosti

Pátek
Mše svatá Křtiny 14:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za dar kněžství
(5. výročí kněžského svěcení)
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Slavnost
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za Annu Malíkovu, manžela, rodinu Malíkovu a Pořízkovu
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Křtiny 18:30

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Pavel Ryšavý, farář v Kojetíně
+ po mši svaté světelný průvod

Neděle

12. neděle
v mezidobí

Hanácká
a Sloupská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 9:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Roman Kubín,
ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků
celebruje J. M. Tadeáš Róbert Spišák O. Praem.,
opat želivský

- Zveme děti a mládež naší farnosti na děkovnou mši svatou na konci školního roku,
  která se uskuteční ve Křtinách v úterý 27. června 2023 v 18:00 hod. Po mši svaté bude pro účastníky 
  nachystané občerstvení na faře.
- U východu z kostela si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na školní rok 2023/2024.
  Přihlášky odevzdejte na faře nebo v sakristii. Výuka bude probíhat v pátky na faře ve Křtinách.
- Vyhlášená sbírka na bohoslovce a církevní školství se v naší farnosti uskuteční
  v neděli 2. července 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu ze křtinských varhan
  a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- V průběhu července a srpna 2023 plánujeme dvě brigády, u kterých bychom rádi uklidili
  a zkulturnili prostory Zimní kaple a zadní části farní budovy.
  Prosíme o pomoc farníky i poutníky, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku.
  V Zimní kapli nám můžete na sebe zanechat telefonický nebo e-mailový kontakt
  s vaší adresou. Děkujeme.
- Úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2023 od 17:00 hod.
- Modlitby matek se konají v pondělí 19. června 2023 od 17:00 hod. v Zimní kapli.
- Nejbližší poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny:
  24. - 25. června 2023 - Hanácká a Sloupská pouť
  1. července 2023 - 1. mariánská sobota
  6. července 2023 - Malá Hanácká pouť
  13. července 2023 - Fatimská pobožnost (Březina)
  19. července 2023 - Hodová mše svatá (Březina)
  23. července 2023 - Svatoanenská pouť.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace