Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 06. 2023 do 18. 06. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Těla a Krve Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého R. D. Víta Martina Červenku O. Praem.

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci
+ po mši svaté průvod v rámci Slavnosti Božího Těla

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

Mše svatá Březina 18:00

1.) Za živé a zemřelé poutníky
2.) Za rodiče Kozákovy, sourozence, a rodinu Mrázkovu
celebruje J. M. Marian R. Kosík O. Praem., opat novoříšský

Středa
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady pana Aleše Bischofa ze Křtin

Čtvrtek

Památka
sv. Víta, mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého R. D. Víta Martina Červenku O. Praem.

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za farníky

Pátek

Slavnost
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kretzovu a Buchtovu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Za rodiče Švehlovy, Semlerovy,
za zemřelou rodinu Kousalíkovu,
za živou a zemřelou rodinu
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za Jaroslava a Růženu Rozmanovy,
a rodiče Schneiderovy
mše svatá s nedělní platností

Neděle

11. neděle
v mezidobí

Vyškovská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu,
Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky a poutníky z vyškovské farnosti
celebruje R. D. Michal Pořízek, děkan a farář ve Vyškově

- Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do sobotního úklidu bočního kůru ve Křtinách.
- Zveme všechny farníky a poutníky v úterý 13. června 2023 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- V neděli 11. června 2023 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) koná vyhlášená sbírka na charitativní účely.
  Děkujeme za Vaše milodary na tuto sbírku.
- U východu z kostela si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na školní rok 2023/2024.
  Přihlášky odevzdejte na faře nebo v sakristii. Výuka bude probíhat v pátky na faře ve Křtinách.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  ze křtinských varhan a podpořit tento projekt.
  K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.
- Nejbližší poutě ve Křtinách se uskuteční v tyto termíny: 18. června 2023 - Vyškovská pouť
                                                                     24. - 25. června 2023 - Hanácká a Sloupská pouť. 


Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace