Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 06. 2023 do 11. 06. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pozořická pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti
celebruje R. D. Václav Hejč,
farář v Pozořicích

Pondělí

Památka
sv. Bonifáce, mučedníka

Úterý

Slavnost
sv. Norberta,biskupa.
zakladatele
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování Bohu za dar řeholního povolání
+ po mši svaté na farním dvoře malá zahradní slavnost

Středa
Mše svatá Březina 17:00

 Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Tabitu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na daný úmysl

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Marii a Václava Lukáškovy, a dceru Alenu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za dary Ducha Svatého v rodině

Neděle

Slavnost
Těla a Krve Páně

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého R. D. Víta Martina Červenku O. Praem.

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu, a duše v očistci
+ po mši svaté průvod v rámci Slavnosti Božího Těla

- Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do příprav programu Noci kostelů 2023 v naší farnosti.
- Dne 6. června 2023 oslavíme v naší farnosti Slavnost sv. Norberta, zakladatele premonstrát. řádu.
  Mše svatá bude sloužena v 18:00 hod., po ní na farním dvoře proběhne malá zahradní slavnost
  v rámci setkání farního společenství.
- U východu z kostela si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na školní rok 2023/2024.
  Přihlášky odevzdejte na faře nebo v sakristii. Výuka bude probíhat v pátky na faře ve Křtinách.
- Vyhlášená sbírka na charitativní účely se v naší farnosti uskuteční příští neděli (11. června 2023).
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace