Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 28. 05. 2023 do 04. 06. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé kněze a dobrodince křtinského kostela
celebruje R. D. Roman Kubín,
ředitel sekce pro mládež u ČBK

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí

Svatodušní
pondělí

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. František Nechvátal,
farář v Dražovicích

Úterý

Památka
Panny Marie
Matky Církve

Mše svatá Březina 18:00

Za dobrodince kostela v Březině
Titulární slavnost kostela
+ od 17:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Středa

Svátek Navštívení
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za 70 let života a za syna Pavla

Čtvrtek

Svátek
Ježíše Krista,
nejvyššího
a věčného kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ od 16:30 svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek

Památka
sv. Zdislavy, řeholnice

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Památka
sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Za účastníky teologického kurzu a jejich rodiny

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje R. D. Antonín Brychta,
rodák z Bílovic nad Svitavou

Mše svatá Březina 17:00

Za zemřelou Olgu Kuchárikovu a duše v očistci
mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za farníky
mše svatá s nedělní platností

Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Pozořická pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky
+ po mši svaté farní kavárna ve farním sálu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti
celebruje R. D. Václav Hejč,
farář v Pozořicích

- Úklid farního kostela se tento týden uskuteční ve čtvrtek v 17:00 hod.
- V pátek 2. června 2023 se koná Noc kostelů. Program této akce je zveřejněný na vývěsce.
- V sobotu 3. června 2023 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Dne 6. června 2023 oslavíme v naší farnosti Slavnost sv. Norberta, zakladatele premonstrát. řádu.
  Mše svatá bude sloužena v 18:00 hod., po ní na farním dvoře proběhne malá zahradní slavnost
  v rámci setkání farního společenství.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace