Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 05. 2023 do 28. 05. 2023

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

7. neděle
velikonoční

1. jarní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, dceru Aničku,
rodiče Klimešovy, zemřelého Romana a živou rodinu
celebruje R. D. Pavel Fiala, farní vikář v Hranicích,
po mši svaté novokněžské požehnání

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Filip Z. Lobkowicz, opat tepelský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti

Středa

Památka
sv. Heřmana Josefa,
kněze z premonstr. řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého R. D. Víta M. Červenku O. Praem.,
duchovního správce křtinské farnosti
Requiem - zádušní mše svatá

Čtvrtek

Památka
sv. Řehoře VII., papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Hermanu

Pátek

Památka
sv. Filipa Neriho, kněze

Sobota

Vigilie
Seslání
Ducha Svatého

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 16:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje Mons. Václav Slouk,
farář v Brně - Komárově a děkan brněnský

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje Mons. Jiří Mikulášek,
děkan Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně,
- po mši svaté světelný průvod

Neděle

Slavnost
Seslání
Ducha Svatého

Hlavní pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zemřelé kněze a dobrodince křtinského kostela
celebruje R. D. Roman Kubín,
ředitel sekce pro mládež u ČBK

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Pobožnost Křtiny 14:00

Svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

- Děkujeme všem, kdo se účastnili generálního úklidu kostela ve Křtinách. 
- V úterý 23. května 2023 v 18:00 hod. se uskuteční ve Křtinách mše svatá za účasti dětí a mládeže.
- Ve středu 24. května 2023 v 18:00 hod. se uskuteční ve Křtinách Requiem za P. Víta.
  Uložení tělesných ostatků se bude konat v pátek 26. května 2023 ve 12:50 hod.
  v Praze na Olšanských hřbitovech. Mysleme na něj v modlitbě, ať se za nás přimlouvá.
- Slavnost Panny Marie Matky Církve oslavíme v kapli v Březině mší svatou
  v úterý 30. května 2023 v 18:00 hod.
- Vyhlášená sbírka na charitativní účely je v naší farnosti přesunuta na 11. června 2023.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan a podpořit tento projekt. K adopci zbývají píšťaly za 3 000 Kč a 1 500 Kč.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace